Wizyta studentów Studium Podyplomowego „Zagospodarowanie odpadów i czyste technologie” z Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej.

W dniu 16 listopada 2013 r. nasz Zakład gościł studentów Studium Podyplomowego „Zagospodarowanie odpadów i czyste technologie” z Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Celem wizyty było zapoznanie się uczestników ze stosowanymi w ZUOK Stary Las metodami gospodarowania odpadami komunalnymi, niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne i komunalne. Spotkanie wpisywało się w program Studium przewidujący m.in. wizyty studyjne w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Tematem licznych pytań była realizacja obowiązków wytwórców i posiadaczy odpadów wynikająca z Ustawy o odpadach, obowiązków samorządów gminnych wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz problem z zagospodarowaniem tzw. frakcji energetycznej odpadów. Szczególne zainteresowanie budziła również problematyka rekultywacji składowisk znajdujących się w rejonie działalności Zakładu. Po wysłuchaniu prezentacji dotyczącej m.in. historii powstania Zakładu, jego funkcjonowaniu i dalszymi planami rozwojowymi, studenci zwiedzili poszczególne jego instalacje .

Posted in aktualności | Komentarze są wyłączone

Stary Las brał udział w Turnieju Piłki Nożnej

10 listopada 2013 roku z okazji Święta Niepodległości w Miejskiej Hali Sportowej im. Andrzeja Grubby
w Starogardzie Gdańskim odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej Zakładów Pracy i Jednostek Budżetowych.

W turnieju brały udział cztery drużyny, zajmując miejsca według poniższej kolejności:

I m-ce – PPU OLA Kaliska
II m-ce – SRKFiS Polpharma
III m-ce – ZUOK Stary Las
IV m-ce – Star-Wik

Zespoły biorące udział w turnieju zostały nagrodzone i otrzymały pamiątkowe dyplomy i puchary. Przyznano także nagrody indywidualne, które trafiły również do rąk pracowników ZUOK „Stary Las”. Przemysław Lempkowski otrzymał nagrodę w kategorii Najlepszy atakujący, a Daniel Wąs za Najlepszego bramkarza w czasie turnieju.

Więcej informacji o turnieju można znaleźć na stronie http://www.osir.com.pl/2013-nozna-zaklady-niepodleglosc/nozna-zaklady13.html

Posted in aktualności | Komentarze są wyłączone