Stary Las na Targach Recyklingu i Ekologii

W hali AmberExpo w Gdańsku w dniach 21.11.2013-23.11.2013 odbywa się Międzynarodowy Kongres „Smart Metropolia”, podczas którego odbędą się dyskusje w siedmiu panelach tematycznych: przestrzeń, mobilność, laboratorium innowacji społecznej, zarządzanie, energia, turystyka biznesowa, narzędzia informatyczne stosowane w leśnictwie. Główną ideą kongresu jest stworzenie stałego forum wymiany myśli i doświadczeń wszystkich odpowiedzialnych za jakość życia wspólnot samorządowych w gminach, powiatach, województwach, regionach.

Kongresowi towarzyszą również Targi Recyklingu i Ekologii, na których przygotowano unikatową przestrzeń targową zaaranżowaną w formę miasta- „Re: Miasto”.  Stoiska targowe pełnią  rolę sklepów oraz punktów usługowych. Na hali możemy zobaczyć m.in.:

Re: Skwer- meble miejskie wykonane z tworzyw sztucznych

Re: Kino- filmy i prezentacje multimedialne związane z recyklingiem, powtórnym wykorzystaniem odpadów, upcyklingiem

Re: Wnętrze- meble i dekoracje wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu

Re: Aleja- miejscowość 100% LED- prezentacja oświetlenia ulicznego

Re: Galeria- Wystawa fotografii pt. „ Inwazja. Subiektywny portret śmieci”

Dom Kultury Recyklingu- kosze plażowe z recyklingu


Re: Plac Zabaw- wykonany z opon samochodowych i palet.


Powyższe miejsca pozwolą zwiedzającym poznać i zrozumieć idee segregacji, recyklingu i odzysku.

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. jest partnerem Targów; m.in. dostarczył materiały, które umożliwiły stworzenie placu zabaw dla dzieci.
Serdecznie zapraszamy do Punktu Informacyjnego Fundacji Akademii Zrównoważonego Rozwoju, gdzie można dowiedzieć się więcej na temat Zakładu i uzyskać gadżety promocyjne.

Więcej informacji na temat kongresu na stronie: www.smartmetropolia.pl

Więcej informacji na temat Re: Miasto na stronie: www.facebook.com/ReMiasto

Posted in aktualności | Komentarze są wyłączone

Wizyta studentów Studium Podyplomowego „Zagospodarowanie odpadów i czyste technologie” z Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej.

W dniu 16 listopada 2013 r. nasz Zakład gościł studentów Studium Podyplomowego „Zagospodarowanie odpadów i czyste technologie” z Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Celem wizyty było zapoznanie się uczestników ze stosowanymi w ZUOK Stary Las metodami gospodarowania odpadami komunalnymi, niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne i komunalne. Spotkanie wpisywało się w program Studium przewidujący m.in. wizyty studyjne w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Tematem licznych pytań była realizacja obowiązków wytwórców i posiadaczy odpadów wynikająca z Ustawy o odpadach, obowiązków samorządów gminnych wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz problem z zagospodarowaniem tzw. frakcji energetycznej odpadów. Szczególne zainteresowanie budziła również problematyka rekultywacji składowisk znajdujących się w rejonie działalności Zakładu. Po wysłuchaniu prezentacji dotyczącej m.in. historii powstania Zakładu, jego funkcjonowaniu i dalszymi planami rozwojowymi, studenci zwiedzili poszczególne jego instalacje .

Posted in aktualności | Komentarze są wyłączone