We wrześniu 2011 r. ZUOK „Stary Las” przystąpił do realizacji projektu pod nazwą „Rekultywacja składowisk odpadów Gmin będących udziałowcami Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las””. Jest to element budowy spójnego systemu gospodarki odpadami na terenie objętym działalnością Zakładu. Do rekultywacji przewidziano 11 składowisk, z czego prace ukończono już w dwóch przypadkach – w Skórczu i Osowie. Koniec wszystkich prac rekultywacyjnych przewidziano w grudniu 2014 r.

 

Projekt rekultywacji składowisk uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego w latach 2007-2013. Umowa została podpisana przez Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. w imieniu jedenastu Gmin uczestniczących w Projekcie:

 

 

Miasto Skórcz

Gmina Zblewo

Gmina Lubichowo – składowisko w miejscowości Bietowo

Gmina Skarszewy

Gmina Kaliska – składowisko w miejscowości Strych

Gmina Karsin – składowisko w miejscowości Osowo

Miasto Starogard Gdański – składowisko w miejscowości Linowiec

Gmina Osiek

Gmina Osieczna – składowisko w miejscowości Osówek

Gmina Liniewo – składowisko w miejscowości Liniewskie Góry

Gmina Smętowo Graniczne – składowisko w miejscowości Bobrowiec

 

Rekultywacja jest to proces, w trakcie którego zniszczone tereny są przywracane dla środowiska jako tereny ponownie użyteczne. Celem projektu jest poprawa funkcjonowania regionalnego systemu gospodarki odpadami w wyniku rekultywacji składowisk odpadów na terenie 11 Gmin – Partnerów Projektu.

 

W ramach przetargów do realizacji projektu zostali wybrani odpowiedni wykonawcy kontraktów:

1. Zakład Techniki Ochrony Środowiska FOLEKO Sp. z o.o. ze Świdnicy – wykonawca prac rekultywacyjnych

2. Przedsiębiorstwo Usługowo- Projektowo- Handlowe „AMM Instalacje” Adam Kukiełka z Puław – nadzór prac wykonawcy

3. Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. z Kielc – odpowiedzialne za prowadzenie monitoringu składowisk w okresie prac rekultywacyjnych (do końca 2014 r.)

 

Pod koniec roku 2012 została ukończona rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Skórczu i Osowie. Prace rekultywacyjne realizowane były w okresie od sierpnia do listopada 2012 roku.  Aktualnie trwa rekultywacja składowisk w gminie Zblewo (rozpoczęta w październiku 2012 r.), gminie Skarszewy, gminie Lubichowo (Bietowo), gminie Kaliska (Strych).

 

Składowiska zostaną wyposażone w:

- system uszczelnienia czaszy odpadów,

- system pasywnego odgazowywania złoża odpadów,

- system odwodnienia składowiska.

 

Powyższe zabiegi mają na celu odtworzenie warunków siedliskowych, które pozwolą na ponowne funkcjonowanie roślinności na miejscu zrekultywowanego składowiska.

 

Zakończenie prac rekultywacyjnych na wyżej wymienionych składowiskach planowane jest na koniec II kwartału roku 2013.

 

W tym roku (2013) rozpocznie się rekultywacja składowisk w miejscowości Bobrowiec (gmina Smętowo Graniczne) i w gminie Osiek.