W sobotę, 16 marca 2013 r., na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” odbyło się spotkanie dla mieszkańców wsi Stary Las oraz mieszkańców domów zlokalizowanych wzdłuż drogi dojazdowej do Rokocina. Ze strony Zakładu obecny był Zarząd Spółki i Kierownik Zakładu.

 

Głównym celem spotkania było przybliżenie mieszkańcom Starego Lasu – najbliższym sąsiadom Zakładu – zasad jego pracy oraz zapoznanie z zasadami polityki ekologicznej, szczególnie w aspekcie zbliżających się zmian w gospodarce odpadami. Po wysłuchaniu prezentacji dotyczącej działalności zakładu oraz zmian, które będą obowiązywały od 1 lipca 2013 roku, zostały również omówione zasady ruchu obowiązujące na drodze między Zakładem a miejscowością Rokocin, które przedstawił zaproszony policjant z Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim. Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim ufundowało odblaski dla dzieci, które mieszkają w pobliżu Zakładu.

 

 

Po części prezentacyjnej, mieszkańcy zostali zaproszeni na spacer po terenie Zakładu, na którym zapoznali się z pracą poszczególnych obiektów oraz nowoczesną technologią sortowni i kompostowni.

 

Ostatnim elementem spotkania w plenerze był krótki pokaz pracy sokolników, którzy na terenie Zakładu odganiają ptactwo za pomocą szkolonych ptaków drapieżnych (sokołów).

 

Osobną częścią spotkania była dyskusja na temat problemów, które wspólnie należy rozwiązać w najbliższej przyszłości. Co zwracało uwagę w rozmowach, to kwestia zapewnienia bezpieczeństwa pieszym na drodze między Zakładem a Rokocinem, dalszych inwestycji wzdłuż drogi (oświetlenie, pobocze), sfinalizowania sprawy doprowadzenia internetu do wsi i usprawnienia przepływu informacji między mieszkańcami a Zakładem.

 

{gallery}galerie/2013/03.02{/gallery}