W najbliższą sobotę, 16 marca 2013 r., o godzinie 10.00 odbędzie się spotkanie dla mieszkańców wsi Stary Las oraz mieszkańców domów zlokalizowanych wzdłuż drogi dojazdowej do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”.

Program spotkania, które przewidziano do godz. 12.00, obejmuje:
- spacer po terenie Zakładu
- pogadankę o bezpieczeństwie ruchu na drodze, która łączy Zakład z Rokocinem
- pokaz pracy sokołów
- konkursy z nagrodami dla dzieci

Miejsce spotkania: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las

Serdecznie zapraszamy!