Na terenie powiatu od dłuższego czasu panuje bardzo zmienna pogoda. Opady śniegu i dodatnia temperatura powodują powstawanie sporej ilości wody z roztopów, co nie pozostaje bez wpływu na pracę Zakładu.

 

Zmienne warunki pogodowe doprowadziły na terenie Zakładu do roztopów. Ich skutkiem było częściowe zalanie kwatery, na której nie są składowane odpady. Zakład natychmiast podjął działania, aby nie dopuścić do zmieszania wód deszczowych i pochodzących z roztopów z odciekami ze składowanych odpadów. Ilość wody spowodowała, że pompa nie była w stanie poradzić sobie z tym zadaniem, dlatego konieczna była pomoc Ochotniczej Straży Pożarnej z Sucumina, która szybko wypompowała wodę z roztopów na tereny rezerwowe Zakładu.

 

 

W celu kompleksowego rozwiązania problemu, który może pojawiać się w przyszłości, trwają przygotowania do uzyskania zgody i wybudowania kolektora odbierającego nadmiar wód deszczowych, roztopowych i oczyszczonych z terenu Zakładu do rzeki Piesienica. Budowa kolektora będzie przeprowadzona zgodnie z zachowaniem wszelkich norm ekologicznych, tak aby nie naruszyć życia bytujących w rzece Piesienica organizmów.