.Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” znajdujący się w miejscowości Stary Las koło Starogardu Gdańskiego działa od 2 lipca 2012 roku. Od 16 sierpnia została utworzona II zmiana robocza ze względu na wzrost strumienia odpadów. W zakładzie obecnie jest zatrudnionych 85 pracowników (63 osoby to pracownicy fizyczni i operatorzy sprzętów). Liczba przepracowanych godzin od lipca do grudnia wynosi 54 462h.  Zakład pracuje od poniedziałku do piątku w systemie dwuzmianowym, po 8 godzin dziennie na zmianę ( w zależności od zapotrzebowania Zakład pracuje też w soboty).

 

Zakład jest Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), co oznacza zagospodarowanie odpadów o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkanego, przez co najmniej 120 tys. mieszkańców, spełniający wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii. Nasza instalacja obejmuje region południowy województwa pomorskiego, w którego w skład wchodzi 13 gmin z powiatu starogardzkiego, 6 gmin z powiatu kościerskiego oraz 1 gmina z powiatu gdańskiego. Region południowy liczy około 191 tys. mieszkańców.

 

 

Głównymi przewoźnikami dostarczającymi odpady z wyżej wymienionego regionu są takie firmy jak: PUK STARKOM- ok 38%, KOLTEL ok 22%, SITA POMORZE ok 25 %. Razem firm dostarczających odpady jest 21.

 

Od lipca do grudnia wpłynęło do Zakładu 16 365,690 ton odpadów. 95% tych odpadów trafiło na sortownię, a reszta bezpośrednio na poszczególne obiekty: kwaterę mineralizacji, kwaterę balastu, wielkogabaryty, paliwo alternatywne, kompostownie i magazyn. Natomiast wysegregowane na sortowni odpady trafiły na: kompostownie- 0,5 %, kwaterę mineralizacji- 57%, kwaterę balastu- 25%, kwaterę balastu i mineralizacji(R14) – 11%, paliwo alternatywne- 0,4% oraz na sprzedaż- 6%. Do 31 grudnia sprzedaliśmy około 927 ton wysegregowanych odpadów m.in. puszki, szkło, papier, złom. Dzienny strumień odpadów trafiający do Zakładu waha się od 150 do 170 ton.

 

Na naszym składowisku do odstraszania ptactwa stosujemy metodę sokolniczą, ponieważ jest ona przyjazna dla środowiska. Dzięki wykorzystaniu odpowiednich gatunków ptaków drapieżnych uzyskujemy 100% skuteczności metody. Ptactwo, które gromadzi się i żeruje na naszych kwaterach, stwarza zagrożenie epidemiologiczne wśród ludzi i zwierząt roznosząc odpady, dlatego jest płoszone przez szkolone ptaki drapieżne z firmy „Sokolnictwo użytkowe”(www.sokolnictwouzytkowe.pl) .

 

Zakład planuje w I połowie 2013 roku rozpocząć działalność ukierunkowaną na kształcenie świadomości społeczeństwa w zakresie edukacji ekologicznej.