Znane są już podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Starym Lesie. Spółka przedstawiła Regulamin usług, gdzie znalazły się dokładne informacje o zasadach przyjmowania odpadów przez Zakład. Temu dokumentowi towarzyszy cennik usług świadczonych przez ZUOK „Stary Las” Sp. z o.o., zatwierdzony przez Prezydenta Starogardu Gdańskiego. Oba dokumenty znajdują się w załączniku.

 

Regulamin usług Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Starogardzie Gdańskim

Cennik Usług; Zarządzenie nr 95/04/2012 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej w zakresie opłat za przyjęcie odpadów komunalnych do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim