Dobiegają końca prace budowlane na terenie zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Starym Lesie, koło Starogardu Gdańskiego. Powstaje tutaj jeden z najnowocześniejszych zakładów tego typu w Polsce, którego znaczenie dla regionu będzie bardzo istotne. To tutaj trafią odpady z kilkunastu gmin. Już niebawem każdy zainteresowany będzie mógł osobiście przekonać się jak wygląda Zakład tuż przed końcem budowy – dla wszystkich chętnych władze Spółki przygotowały Dzień Otwarty: 12 maja 2012 r. w godz. 9.00 – 14.00.

 

W sobotę, 12 maja, od godz. 9.00 na wszystkich zainteresowanych ekologią i przyszłością regionu będą

oczekiwać pracownicy Spółki ZUOK „Stary Las”. O każdej pełnej godzinie (9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,

14.00) odbędzie się prezentacja na temat zmian w gospodarce odpadami w związku z wejściem w życie

znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obecnym stanie gospodarki odpadami

oraz o Zakładzie i jego historii.

 

 

W sobotę, 12 maja, od godz. 9.00 na wszystkich zainteresowanych ekologią i przyszłością regionu będą

oczekiwać pracownicy Spółki ZUOK „Stary Las”. O każdej pełnej godzinie (9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,

14.00) odbędzie się prezentacja na temat zmian w gospodarce odpadami w związku z wejściem w życie

znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obecnym stanie gospodarki odpadami

oraz o Zakładzie i jego historii.

 

Jednakże z uwagi na trwające roboty budowlane oraz wykopy i wystające elementy, zwiedzanie Zakładu

odbywać się będzie wyłącznie w zorganizowanych grupach. Zwiedzanie Zakładu odbywać się będzie z

przewodnikiem, który opowie o istniejącej już instalacji oraz o tym, co się będzie działo z odpadami po jej

uruchomieniu.

 

Lokalizacja:

Zakład mieści się na północ od wsi Stary Las, nieopodal linii kolejowej Starogard Gdański – Czersk.

Możliwy dojazd na teren budowy: od strony Starogardu Gdańskiego wzdłuż linii kolejowej, bądź obok jeziora

Staroleskiego lub od strony Pinczyna przez wieś Piesienica (tutaj drogi gruntowe!).

 

Uwaga!

W przypadku niestosowania się do zasad bezpieczeństwa i poleceń przewodnika, w tym w przypadkach

opuszczania wyznaczonych ścieżek Zakład ani Wykonawca robót nie biorą odpowiedzialności za mogące

powstać szkody na zdrowiu.

 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!