Trwają dostawy maszyn do powstającego Zakładu Równolegle do mających się ku końcowi robót budowlano – montażowych następuje realizacja kontraktu na dostawę maszyn i urządzeń, niezbędnych w przyszłej pracy. Na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” znalazły się już następujące maszyny:

 

kompaktor – maszyna służąca do zagęszczania przetworzonych odpadów na kwaterach,

samochody tzw. hakowce – do przewozu kontenerów oraz samochód dostawczy,

przerzucarka bramowa – maszyna służąca do przerzucania kompostu i biostabilatu w pryzmach kompostowych,

mobilne sito obrotowe – maszyna do frakcjonowana odpowiednich grup odpadów

rozdrabniarka  odpadów wielkogabarytowych,

wózki widłowe do obsługi sortowni i kompostowni.

 

Oczekujemy jeszcze na realizację dostaw pozostałych urządzeń takich jak: ładowarki czołowe i teleskopowe,  kruszarka do gruzu, ciągnik z oprzyrządowaniem, spycharka. Dostarczone maszyny produkcji renomowanych  firm  są urządzeniami najwyższej klasy i spełniają wszystkie wymagania stawiane przez nowoczesnym zakładem utylizacji odpadów.