Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Starym Lesie szybkimi krokami zmierza ku końcowi. Świadczy o tym nie tylko zakres wykonanych prac budowlanych, ale także instalacja koniecznych urządzeń. Właśnie zakończył się rozruch mechaniczny linii sortowniczej, zlokalizowanej w największym budynku Zakładu, czyli sortowni.

 

W dniach 16 – 18 listopada 2011 r. na terenie ZUOK „Stary Las” dokonano rozruchu jednego z najistotniejszych elementów każdego zakładu tego typu czyli linii sortowniczej. Zestaw urządzeń sprowadzono i zmontowano już kilka tygodni wcześniej, ale dopiero teraz, po zakończeniu prac montażowych, można było przystąpić do sprawdzania poszczególnych elementów linii sortowniczej w czasie pracy. Pierwszego dnia rozruchu dokonano sprawdzenia zakresu zrealizowanej dostawy urządzeń i montażu całej linii sortowniczej. Po zakończeniu tego etapu nastąpiło uruchomienie w ruchu ręcznym poszczególnych urządzeń linii. Drugi dzień rozruchu w całości zajęła praca linii sortowniczej w ruchu automatycznym. I wreszcie trzeciego dnia sprawdzano działanie linii sortowniczej w różnych konfiguracjach – pracowała linia duża, linia mała, linia do prasowania. Poza tym symulowano sytuacje awaryjne, sprawdzając m.in. działanie wyłączników awaryjnych.

 

W czasie trzydniowego rozruchu mechanicznego linii sortowniczej, cały proces nadzorowała tzw. grupa rozruchowa, w której skład weszli przedstawiciele wszystkich stron procesu inwestycyjnego – Inspektorzy Nadzoru, Kierownik Budowy, przedstawiciele Głównego Wykonawcy i podwykonawcy. W ostatnim dniu prowadzonych prac rozruchowych, na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”, wizytę złożył Prezydent Starogardu Gdańskiego, Edmund Stachowicz.

 

Przeprowadzony rozruch mechaniczny zakończył się powodzeniem, tak więc ta najważniejsza instalacja powstającego Zakładu jest sprawna i gotowa do pracy.