Podpisano umowę na budowę drogi dojazdowej do ZUOK „Stary Las” Przedstawiciele Zarządu Spółki podpisali dwie umowy, dzięki którym już w najbliższym czasie rozpocznie się budowa drogi dojazdowej do powstającego w Starym Lesie zakładu utylizacji odpadów, pochodzących z terenu gmin realizujących Projekt.

 

Inwestycja zostanie zrealizowana przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. ze Starogardu Gdańskiego. Nadzór inwestorski będzie pełnić Konsorcjum w skład którego wchodzą Powiernictwo KORDEK Biuro Obsługi Budownictwa Stanisław Kordek z Rumii i ECM Group Polska Sp. z o.o. z Warszawy. Obie mowy, z przedsiębiorstwem budowlanym i z konsorcjum, które realizować będzie nadzór inwestorski, zostały podpisane 7 lipca 2011 r. w siedzibie Spółki ZUOK „Stary Las”.

 

Termin zakończenia inwestycji drogowej ustalono na kwiecień 2012 r., chociaż tzw. nawierzchnia wiążąca będzie gotowa do końca października 2011 r. Całościowy zakres prac obejmie budowę drogi wraz z przebudową istniejącej infrastruktury wodociągowej, telekomunikacyjnej i energetycznej. Poza tym Wykonawca jest zobowiązany zbudować most na rzece Piesienica, uwzględniając okres ochronny dla bytującej tutaj brzanki karpackiej oraz innych zamieszkujących rzekę gatunków. Budowa drogi rozwiąże także problemy komunikacyjne mieszkańców okolicznych miejscowości, chociażby poprzez skrócenie czasu dojazdu do stolicy regionu.

 

{gallery}galerie/2011/02{/gallery}