Jeden rok pozostał Wykonawcy inwestycji w Starym Lesie do jej zakończenia. Kontrakt przewiduje, że Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” rozpocznie działalność w czerwcu roku 2012. Obecny stan zaawansowania prac, przy założeniu, że nie wystąpią nieprzewidziane okoliczności, pozwala stwierdzić, że inwestycja zakończy się w zakładanym terminie.

 

Obecnie na placu budowy trwają prace związane z wykańczaniem postawionej już hali sortowni oraz budynku administracyjnego i portierni, które osiągnęły stan surowy zamknięty. Intensywne prace prowadzone są na kwaterach składowych, gdzie następuje ich uszczelnianie kolejnymi warstwami materiałów izolacyjnych. Poza tym wykonano zbiornik wód deszczowych, zbiornik wód oczyszczonych, fundamenty i izolacje pod obiekty gospodarki odpadami wielkogabarytowymi, rozdrabniania gruzu, kompostownią, boksami na odpady. Doprowadzono linię zasilania energetycznego, sieć przeciwpożarową, sieć centralnego ogrzewania oraz sieć wodociągową.

 

Zakończył się już przetarg na budowę drogi dojazdowej do przyszłego zakładu, a umowa z Wykonawcą zostanie podpisana w najbliższym czasie. Do 14 lipca przedłużono natomiast przetarg na dostawę maszyn i urządzeń, w wyniku którego do ZUOK „Stary Las” trafią urządzenia i maszyny, które w przyszłym roku stanowić będą o jego możliwościach technologicznych. W ciągu najbliższych miesięcy zostanie też ogłoszony przetarg na dostawę instalacji do biogazu.

 

Równolegle trwają też prace nad dokumentacją dla postępowań w sprawie zamówień publicznych dla projektu „Rekultywacja składowisk odpadów Gmin będących Udziałowcami Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las””, w wyniku którego po uruchomieniu Zakładu zostanie zamkniętych i zrekultywowanych jedenaście gminnych składowisk odpadów. Prace te zakończą się jeszcze w lipcu, a w ich wyniku ogłoszone zostaną trzy przetargi – na rekultywację składowisk odpadów z projektowaniem i elementami promocji, na usługi inżyniera kontraktu (nadzór nad rekultywacją) oraz na usługę monitoringu składowisk w okresie rekultywacji.

 

Poprzez wspólną realizację wszystkich wymienionych powyżej działań zmniejszy się uciążliwość oddziaływania zarówno składowisk odpadów, jak i samych odpadów dla mieszkańców i poprawi się stan środowiska naturalnego.

 

Przypomnijmy, że w dniu 5 października 2007 r. podpisano umowę na usługi Inżyniera Kontraktu. Realizację Kontraktu rozpoczęto 3 listopada 2009 r., a Wykonawca przejął plac budowy 2 grudnia 2009 r. i od tego czasu trwa realizacja projektu budowlanego.