Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. przedłużył termin przetargu na dostawy maszyn i urządzeń do ZUOK „Stary Las”. Wszyscy zainteresowani mogą składać swoje oferty do dnia 14 lipca 2011 r., do godz. 11.00 w siedzibie Spółki, mieszczącej się w Starogardzie Gdańskim, przy ul. Paderewskiego 6.

 

Przetarg ma na celu wyłonienie dostawcy szeregu urządzeń i maszyn, które obsługiwać będą nowo

powstający zakład utylizacji odpadów komunalnych w Starym Lesie. Zamówienie podzielone

zostało na 8 części, a więc oferty można składać na jedną bądź kilka z nich. Postępowanie

prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej powyżej 193.000

euro. Kompleksowa informacja o warunkach przetargu oraz wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

znajdują się pod poniższym adresem internetowym: http://zuokstarylas.mojbip.pl/?pid=68