W dniu 19 października 2010 r., na zlecenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o., w ramach prowadzenia kampanii promocyjnej projektu „Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” odbył się wyjazd do Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Gilwa Mała k. Kwidzynia.

 

Wyjazd został zorganizowany dla przedstawicieli:

 

lokalnej społeczności,

lokalnych mediów,

organów administracji samorządowej

organów nadzoru właścicielskiego i pracowników Spółki ZUOK „Stary Las”.

Celem wyjazdu było zapoznanie uczestników z technologią biologiczno-mechanicznego

unieszkodliwiania odpadów komunalnych stosowaną w zakładzie zagospodarowania odpadów w ZUO w Gliwie Małej, jego historią, źródłami finansowania budowy zakładu, problemami fazy przygotowania i realizacji inwestycji, zaletami stosowanej metody unieszkodliwiania odpadów komunalnych, a także kosztami i problemami występującymi podczas eksploatacji Zakładu.

 

Przedmiotem działalności Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Gilwa Mała jest:

 

1. Administracja i eksploatacja Zakładu Utylizacji Odpadów w Gilwie Małej

2. Administracja i eksploatacja składowiska odpadów komunalnych w Bądkach oraz jego rekultywacja.

3. Wdrażanie i prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów w regionie obsługi.

4. Wdrażanie i upowszechnianie rozwiązań proekologicznych w zakresie gospodarki odpadami na terenie działania Spółki.

 

Podstawowymi obiektami zakładu są:

 

 

sortownia odpadów,

kompostowania odpadów organicznych,

kwatera balastu

ZUO w Gilwie Małej wybudowano nakładem 22 mln zł, z czego ponad 6 mln zł stanowiły dotacje z EKO-FUNDUSZU i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kwidzynie, ponad 12 mln zł – pożyczki z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zaś pozostałe środki finansowe wyasygnowały samorządy powiatu kwidzyńskiego. Zakład uruchomiono na przełomie 2005 i 2006 r., i od tego czasu obiektem zarządza międzygminna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wykorzystujące współczesne technologie sortownia, kompostownia, kwatery składowe i zbiorniki odsączające wraz ze strefą ochronną, obejmują obszar ok. 70 ha, przy czym obecnie w procesie technologicznym wykorzystywane jest ok. 35%, zaś reszta stanowi rezerwę. Zakład obsługuje ok. 80 tys. mieszkańców powiatu kwidzyńskiego zaś średnia odległość transportu odpadów wynosi ok. 40 km. ZUO w Gilwie Małej przyjmuje dziennie przeciętnie 20 śmieciarek wypełnionych odpadami. Zakład zatrudnia 40 osób, w większości okolicznych mieszkańców. Z tytułu samych podatków gmina, na terenie której go wybudowano, uzyskuje ponad 300 tys. zł rocznie.

 

Na liczne pytania uczestników spotkania odpowiadał Prezes Spółki Zenon W. Kośmiński i główny technolog Maciej Frycze.

 

Delegację interesowała ilość odzyskiwanych z odpadów surowców wtórnych, metody utylizacji eternitu, ceny za przyjmowanie odpadów i ich zróżnicowanie w stosunku do dostarczycieli spoza obszaru gmin kwidzyńskich, a także infrastruktura drogowa, która powstała przy budowie zakładu.

 

Po wizycie w zakładzie, uczestniczy udali się do Kwidzyna, gdzie zwiedzili zamek i katedrę.

 

{gallery}galerie/2013/05{/gallery}