Kompleksowa i racjonalna gospodarka odpadami w świetle ustawodawstwa polskiego i unijnego – to tytuł pierwszej konferencji, organizowanej w ramach Projektu budowy Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”, która odbędzie się Starogardzie Gdańskim 20 października 2010 roku. Konferencja odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego, Starosty Powiatu Starogardzkiego i Prezydenta Starogardu Gdańskiego.

 

W programie konferencji (patrz niżej) znalazło się w sumie 10 referatów, poświęconych różnym aspektom gospodarki odpadami w Województwie Pomorskim, racjonalizacji gospodarki odpadami na terenie funkcjonowania Spółki „Stary Las” i budowie zakładu utylizacji odpadów w Starym Lesie pod Stargardem Gdańskim.

 

Konferencja poświęcona jest w swoim główny zrębie kwestiom ekologicznym, albowiem w ten sposób należy rozumieć racjonalizację gospodarki odpadami. To nie tylko budowa samego zakładu w Starym Lesie, to także tworzenie całego systemu, który ma służyć ludziom i ich otoczeniu. W tym znaczeniu możemy mówić o aspekcie edukacyjnym tak konferencji jak i całego przedsięwzięcia w Starym Lesie – mówi Piotr Kołakowski, Prezes Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las’ Sp. z o.o.

 

Konferencja odbędzie się w środę, 20 października 2010 r., początek o godz. 9.00, w Pomorskiej Wyższej Szkole Polityki Społecznej i Gospodarczej w Starogardzie Gdańskim, przy ul. Kościuszki 112/114.