Dnia 18 kwietnia 2015 roku w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” odbył się II Wojewódzki Konkurs Ekologiczny pod hasłem „Ochrona przyrody, czy to takie trudne?”. Organizatorami była Szkoła Podstawowa nr 1 w Starogardzie Gdańskim. Konkurs skierowany był do uczniów klas I – III Szkół Podstawowych Województwa Pomorskiego.

O godzinie 9.00 rozpoczęło się powitanie uczestników konkursu, opiekunów i gości przez dyrektora PSP1 oraz przedstawiono organizatorów konkursu i patronatów. Wręczono również podziękowania dla sponsorów konkursu oraz przedstawiono skład jury. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. objął honorowy patronat nad konkursem.

Po oficjalnym rozpoczęciu uczestnicy przystąpili do rozwiązywania zadań konkursowych. Przygotowano 8 zadań tj.: wywiad, krzyżówkę odpadową, segregację odpadów, prawda czy fałsz, rebus. Uczestnicy zwiedzili również poszczególne działy w Zakładzie, co pomogło im rozwiązać zadanie „miejsce odpadów w ZUOK”. Uczniowie obliczali również ile płaci się za wywóz segregowanych i niesegregowanych odpadów oraz przedstawili pomysły na ponowne wykorzystanie odpadów. Po rozwiązaniu wszystkich zadań, uczestników konkursu zaproszono na poczęstunek oraz pokaz ptaków drapieżnych wykorzystywanych do płoszenia ptactwa na terenie Zakładu. W tym czasie jury udało się na obrady.

Po pokazie ogłoszono wyniki konkursu plastycznego i wręczono nagrody zwycięzcom. Następnie jury ogłosiło wyniki wojewódzkiego konkursu ekologicznego:

I miejsce – Szkoła Podstawowa w Jabłowie
II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 w Starogardzie Gdańskim
III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 4 (Filia) w Starogardzie Gdańskim

Po ogłoszeniu wyników wręczono nagrody oraz dyplomy dla wszystkich uczestników.

Więcej zdjęć na zakładowym facebooku.