Dnia 16 kwietnia 2015 roku Zakład gościł mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej „Kociewie”
ze Starogardu Gdańskiego. Celem wizyty było zapoznanie się z funkcjonowaniem nowoczesnego Zakładu, który nosi status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Ze względu na dużą liczebność, uczestników wycieczki podzielono na dwie grupy. Na Sali konferencyjnej Zakładu, przygotowano krótką prezentację na temat historii budowy Zakładu, warunków i celu realizacji projektu „Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las””. Mieszkańcy obejrzeli również film o rozbudowie Zakładu w ramach rozszerzenia rzeczowego projektu.

W drugiej części spotkania, gości zaproszono do zwiedzenia Zakładu, gdzie mogli zobaczyć co dzieje się
z produkowanymi przez nich odpadami, które trafiają do Starego Lasu. Mieszkańcy zapoznali się
z poszczególnymi sektorami Zakładu: wagą, sortownią, kompostownią, strefą wielkogabarytową, magazynami. Zakład na uczestnikach spotkania wywarł ogromne wrażenie, a pokaz pracy sokoła z firmy Sokolnictwo Użytkowe, która zajmuje się płoszeniem ptactwa na terenie Zakładu, umilił zakończenie wizyty.