Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim zwróciła się z prośbąo przeprowadzenie ćwiczeń na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” w Starym Lesie.

W związku z powyższym na terenie Zakładu w dniu 27.08.2014 o godzinie 11.00 odbyły się ćwiczenia taktyczno – bojowe Państwowej Straży Pożarnej. W trakcie ćwiczeń odbyło się gaszenie pożaru w hali sortowni, odnalezienie i ewakuacja poszkodowanego oraz sprawdzenie zaopatrzenia wodnego na terenie Zakładu na wypadek powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.

Udział w ćwiczeniach wzięły zastępy straży pożarnej, takie jak:

 

- Jednostka Ratowniczo Gaśnicza Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej SLRR, SLRt i GCBA 9,5/50,

- Ochotnicza Straż Pożarna Sucumin GCBA 6/32 i GCBA 9/32,

- Ochotnicza Straż Pożarna Sumin GBM 4/8.

W ramach ćwiczeń dokonano symulacji wystąpienia pożaru na hali sortowni, skąd zostali ewakuowani wszyscy pracownicy obiektu. Następnie symulowano akcję ratowniczą, która polegała na ewakuowaniu poszkodowanego pracownika, który nie był w stanie opuścić swojego miejsca pracy w hali sortowniczej. Pracownika odnaleziono w kabinie wstępnej segregacji, a następnie wyniesiono go na zewnątrz obiektu w celu udzielenia pierwszej pomocy. W trakcie akcji ewakuacji pracownika i bezpośrednio po jej zakończeniu, zostało sprawdzone przez zastępy straży pożarnej zaopatrzenie wodne, na terenie Zakładu na wypadek zaistnienia zagrożenia pożarowego. Przeprowadzone ćwiczenia przebiegły sprawnie i można stwierdzić, że zastępy są

w pełni przygotowane na różnego rodzaju akcje ratownicze.

Po zakończeniu ćwiczeń wszyscy strażacy mieli okazję zobaczyć jak pracuje i funkcjonuje Zakład.