Zarząd Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las Sp. z o.o. informuje, że na terenie Zakładu trwa I etap prac związanych z odgazowaniem kwatery mineralizacji odpadów, na której zagospodarowuje się odpady bio zawarte w odpadach zmieszanych.

 

Prace polegają na  podniesieniu istniejących studni odgazowujących, instalacji kolektora mającego umożliwić unieszkodliwienie w pochodni powstającego na kwaterze gazu składowiskowego oraz przykryciu całej kwatery warstwą ziemi, żwiru i piasku. Przewidujemy zakończenie ww. prac do dnia 31.03.2014 r.

 

Informujemy, iż II etap prac wymaga sporządzenia projektu i wyłonienia  wykonawcy (w drodze przetargu), w wyniku  czego zakończenie prac planujemy na wrzesień br.

 

Zachęcamy Państwa do dokładniejszego segregowania odpadów bio w celu zmniejszenia ilości odpadów kierowanych do unieszkodliwiania poprzez mineralizację, gdyż ochrona środowiska jest priorytetem Zakładu.