Zakład jest Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), co oznacza instalację zagospodarowania odpadów o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkanego przez co najmniej 120 tys. mieszkańców oraz  spełniającego  wymagania najlepszej dostępnej technologii. Nasza instalacja obejmuje region południowy województwa pomorskiego, w którego w skład wchodzi 13 gmin z powiatu starogardzkiego, 6 gmin z powiatu kościerskiego oraz 1 gmina
z powiatu gdańskiego, łącznie zamieszkały przez ponad 190 tys. mieszkańców.
Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” znajdujący się w miejscowości Stary Las koło Starogardu Gdańskiego działa od 2 lipca 2012 roku. W Zakładzie obecnie jest zatrudnionych ok. 105 pracowników. Zakład pracuje od poniedziałku do piątku w systemie dwu i pół zmianowym, w godzinach od 6 do 22, a w przypadku większej ilości odpadów także i w soboty.


Łącznie do Zakładu odpady transportują 24 firmy, z którymi podpisane są umowy na dostarczanie odpadów, wśród których największymi dostawcami są SITA Północ Sp. z o. o., Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „STARKOM” Sp. z o. o. oraz Przedsiębiorstwo „Koltel S.C. MiT Kolbusz”.
Podsumowując pracę Zakładu w 2013 roku informujemy, iż łącznie w roku 2013 r.  przyjęto ok 50 tys. ton odpadów, z czego ok. 87 % trafiło na sortownię, a reszta bezpośrednio na kwaterę mineralizacji, kwaterę balastu, punkt rozbiórki odpadów wielkogabarytowych, punkt produkcji materiału do paliwa alternatywnego (RDF), kompostownię i magazyn surowców przeznaczonych do sprzedaży. W okresie od 01 stycznia do 30 grudnia 2013 r. sprzedano ponad 4 tysiące ton wysegregowanych odpadów (m.in. szkło, papier, złom stalowy i aluminiowy, butelki PET w różnych kolorach, folia, różne rodzaje innych tworzyw sztucznych).
Odnosząc się do „rewolucji odpadowej”, która zaszła od 01 lipca 2013 roku wraz z wejściem w życie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, i jej wpływu na funkcjonowanie Zakładu z dumą możemy powiedzieć, że ilość odpadów w sposób wyraźny wzrosła, a tym samym na terenie regionu południowego gospodarka odpadami uległa znaczącej poprawie. Przed wejściem w życie przepisów miesięcznie do Zakładu przeciętnie trafiało ok. 3,6 tys. ton, a obecnie ok. 4,8 tys. ton odpadów.
Pozostała działalność
Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. wspólnie z Partnerami – gminami Karsin, Kaliska, Liniewo, Lubichowo, Osieczna, Osiek, Skarszewy, Miejską Skórcz, Smętowo Graniczne, Miejską Starogard Gdański i Zblewo, realizuje projekt zamknięciai rekultywacji składowisk odpadów znajdujących się na terenie ww. gmin. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego.
W roku 2013 do zrekultywowanych już składowisk w Osowie (gmina Karsin), Skórczu (miasto Skórcz) dołączyły składowiska w Skarszewach, Zblewie, Bietowie (gmina Lubichowo), Strychu (gmina Karsin), Liniewskich Górach (gmina Liniewo). W związku z tym do rekultywacji w 2014 roku pozostały już tylko trzy składowiska – Linowiec (miasto Starogard Gdański), Osiek i Osówek (gmina Osieczna).
Zakład brał udział w wielu imprezach organizowanych w powiecie starogardzkim, m.in. na festynie w Owidzu, festynie w Kaliskach, dniach otwartych Polpharmy, podsumowaniu „Akcji Sprzątania Świata-Polska”, podsumowaniu akcji sprzątania świata w Lipinkach Szlacheckich. Nadmienić należy, iż odpady z akcji sprzątania świata przyjmowane są do Zakładu bezpłatnie. Zakład był też współorganizatorem Targów Recyklingu i Ekologii w Gdańsku, konferencji naukowo-technicznej „Przyjazne dla środowiska metody gospodarki odpadami” oraz cyklu szkoleń pt. „ Odpady – śmieci czy surowce?” w ramach wojewódzkiej kampanii „Porządne Pomorze”.
Na terenie Zakładu organizowaliśmy warsztaty ekologiczne z możliwością zwiedzenia Zakładu. Odwiedzili nas m.in. uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej z Sumina, Gimnazjum z Karsina, Zespołu Szkół w Wielu, Szkoły Podstawowej z Gdańska, Radni Spółdzielni „Wspólny Dom” z Kościerzyny, studenci z Politechniki Gdańskiej. W ramach warsztatów odwiedzili nas również po sąsiedzku mieszkańcy Starego Lasu, gdzie dla dzieci przygotowano konkursy wraz z nagrodami.
Pracownicy Zakładu brali udział w turniejach halowej piłki nożnej zajmując III miejsce w Turniej Piłki Nożnej Zakładów Pracy i Jednostek Budżetowych z okazji Święta Niepodległości i V miejsce w XXII Listopadowym Halowym Turnieju Piłki Nożnej NSZZ „Solidarność”).
W dniu 8 czerwca 2013 roku Zakład zorganizował  I Festyn Ekologiczny, który odbył się na terenie Zakładu i w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Głównym celem, który nam przyświecał było nie tylko przybliżenie zasad funkcjonowania zakładu, ale również rozpowszechnienie informacji o zmianach w gospodarce odpadami, które weszły w życie z dniem 1 lipca 2013 roku. Festyn zakończył się sukcesem, czego dowodem była nie tylko frekwencja mieszkańców, ale i liczne publikacje prasowe.
Zapraszamy Państwa do odwiedzenia galerii zdjęć z pracy Zakładu oraz z Festynu, które znajdują się pod tym linkiem.
Wobec powyższego, wpisując się w ideę Dni Otwartych Projektów Unijnych już teraz zapraszamy Państwa na II edycję Festynu Ekologicznego, która odbędzie się dnia 10 maja 2014 roku!