Dnia 25 września 2013 roku Zakład gościł Radnych ze Spółdzielni Mieszkaniowej „ Wspólny Dom”

z Kościerzyny. Celem wizyty Radnych było zapoznanie się z funkcjonowaniem nowoczesnego Zakładu, który nosi status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

 

Na Sali konferencyjnej Zakładu, przygotowano krótką prezentację na temat historii budowy Zakładu, warunków

i celu realizacji projektu „Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las””, otoczenia i statusu RIPOK. W drugiej części spotkania, Radnych zaproszono do zwiedzenia Zakładu, gdzie mogli zobaczyć co dzieje się z odpadami, które trafiają z terenu Kościerzyny do Starego Lasu. Radni zapoznali się z poszczególnymi sektorami Zakładu: wagą, sortownią, kompostownią, strefą wielkogabarytową, kwaterami. Zakład na uczestnikach spotkania wywarł ogromne wrażenie, a pokaz pracy sokoła umilił zakończenie wizyty.