Warsztaty ekologiczne, tym razem dla gimnazjalistów, odbyły się na terenie Zakładu w dniu 8 maja, a ich uczestnikami była młodzież z klasy III gimnazjum z Karsina. Gmina Karsin to jeden z udziałowców Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” i jedna z gmin tworzących południowy region gospodarki odpadami województwa pomorskiego.

 

Na początku młodzież została zaproszona na salę konferencyjną, gdzie została poinformowana o zasadach bezpieczeństwa poruszania się po terenie Zakładu. Każdy uczestnik wycieczki otrzymał kask i kamizelkę, po czym mógł wyruszyć w teren. Młodzież miała okazję zobaczyć  pracę Zakładu, w tym m. in.: linię sortowniczą, boksy z wysegregowanymi odpadami, kontenery kompostowe, gotowy kompost oraz inne...

ciekawe miejsca. Następnie podzielono klasę na dwie grupy: dziewczyny i chłopcy, które następnie zostały zważone. Ze względu na znaczącą przewagę liczebną, więcej ważyła drużyna dziewczyn.

 

Następnie młodzież wróciła do budynku administracyjnego na salę, gdzie przygotowano warsztaty.  Na początku została przedstawiona prezentacja, z której młodzież dowiedziała się jak będzie wyglądać system segregacji odpadów od 1 lipca 2013 r. w regionie południowym województwa pomorskiego. Następnie w obieg zostały puszczone odpady, na których znajdowały się eko-znaki. Podsumowaniem warsztatów był test dla każdego uczestnika z wiedzy, którą zdobyli na terenie Zakładu. Na zakończenie młodzież uczestniczyła w pokazie pracy sokolnika, który zaprezentował drapieżne ptaki, których zadaniem jest odstraszać inne ptaki znad terenu Zakładu.