Co roku na terenie Zakładu, ZUOK „Stary Las” organizuje festyn ekologiczny, podczas którego przygotowane jest mnóstwo atrakcji m.in. zbiórka odpadów w zamian za sadzonki. Dotychczas na terenie zakładu odbyły się już dwa Festyny.

Podsumowanie I Festynu

Podsumowanie II Festynu