Szanowni Państwo, informujemy iż od 18.02.2019 r. ze względu na panujące wzrosty cen dalszego zagospodarowania wybrane odpady (nieobjętych systemem organizowanym przez Gminy/ZGW) o kodach 170202 – szkło  oraz 200307 - odpady wielkogabarytowe będą przyjmowane wyłącznie na indywidulane wnioski. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt telefoniczny (587750990).