Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. przygotowuje się do realizacji nowego przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej kwatery składowej na odpady inne niż niebezpieczne
i obojętne.
Powyższe działanie jest zgodne z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022, gdzie wskazane jest jako składowisko odpadów komunalnych o statusie regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych planowane do rozbudowy/modernizacji – data realizacji do 2021.

Konieczność rozbudowy składowiska odpadów związana jest z obowiązkiem zagospodarowania odpadów
w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska i zgodny z hierarchią postępowania z odpadami wskazaną
w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.). Ostaniem jej etapem jest unieszkodliwianie odpadów poprzez składowanie na składowiskach odpadów, które spełniają wymagania obiektów budowalnych przeznaczonych na ten cel.

KONSULTACJE TRWAĆ BĘDĄ W OKRESIE OD 22.04.2020 R. DO 14.05.2020 R.
W ZWIĄZKU Z AWARIĄ ZAŁĄCZNIKÓW, KONSULTACJĘ ZOSTAŁY PRZEDŁUŻONE DO 22.05.2020 R.

Wypełnioną ankietę można składać elektronicznie przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ankiety przesłane po wskazanym terminie bądź nie zawierające uzasadnienia pozostaną bez rozpatrzenia.

Pobierz ankietę.


Pobierz oryginalną treść dokumentu w PDF.