Fundusz rekultywacyjny

Rezerwa na koszty rekultywacji kwater składowych jest ujmowana w księgach rachunkowych od 2013 roku. Podlega ona corocznej weryfikacji wyceny koniecznych nakładów ze względu na zakres rekultywacji.

 

Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., Zakład wyodrębnił rachunek bankowy dla gromadzenia środków funduszu rekultywacyjnego.