W ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich, Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. wystawił się  ze stoiskiem na terenie Grodziska Owidz.

Co roku organizowane są Dni Otwarte Funduszy Europejskich, gdzie promowane są projekty dofinansowane ze środków unijnych. Tegoroczna akcja odbywała się od 7 do 10 maja 2015 r. Dzięki organizacji tych wydarzeń można było zobaczyć miejsca, do których dostęp jest utrudniony lub należy je zwiedzać tylko z przewodnikiem.

Dzięki uprzejmości Grodziska Owidz, ZUOK „Stary Las” miał możliwość wystawienia się z własnym stoiskiem, gdzie promował projekt „Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las””. Na stoisku można było zdobyć wiedze na temat prawidłowej segregacji odpadów oraz działalności Zakładu.

W dniu 4 maja 2015 r. nastąpiło podpisanie  z konsorcjum firm :
Europejski Holding Energetyczny Sp. z.  o.o. i Varia Tech Robert Korzeniowski umowy na wykonanie zadania pn: „Dostawa wraz z instalacją urządzeń stanowiących wyposażenie linii technologicznej Sortowni odpadów w ramach rozszerzenia rzeczowego projektu pn. „Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las””.

Głównym celami  przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności odzysku odpadów surowcowych ze...

W ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich, Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” będzie brał udział w Dniach Otwartych w Grodzisku Owidz.

Zapraszamy do stoiska Zakładu, gdzie mieszkańcy oraz dzieci i młodzież będą mogły pogłębić swoją wiedze na temat projektu „ Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. Dla dzieci i młodzieży będą przygotowane zagadki ekologiczne oraz nauka prawidłowej segregacji odpadów. Każdy z mieszkańców będzie mógł sprawdzić czy prawidłowo segreguje odpady. 

Informujemy, że w dniu 08.05.2015 będzie możliwość zwiedzenia Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”.

Zainteresowani będą mogli obejrzeć film o rozbudowie Zakładu, wystawę na temat projektów realizowanych przez Spółkę oraz pokaz płoszenia ptaków metodą sokolniczą.

Uwaga – z powodu trwającego procesu rozbudowy Zakładu zwiedzanie odbywać się będzie w grupach zorganizowanych, których zbiórka następować będzie o godzinach 10:00, 12:00 i 14:00 koło budynku administracyjnego.

W dniu 25.04.2015 roku odbył się coroczny Dzień Otwarty Polpharmy, w którym dzięki uprzejmości organizatora Dnia Otwartego, Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o. o. mógł uczestniczyć ze swoim stoiskiem.

Na terenie Polpharmy na odwiedzających przygotowano mnóstwo atrakcji, między innymi można było zobaczyć pokazy chemiczne w laboratoriach firmy, wykonać eksperymenty naukowe w namiotach edukacyjnych, wziąć udział w warsztatach z pierwszej pomocy po wstrząsie anafilaktycznym, odbyć szkolenie z ekojazdy, przeżyć symulację dachowania.

Główną akcją przeprowadzaną co roku jest „drzewko za makulaturę”, gdzie można wymieniać makulaturę i inne odpady (drobny sprzęt elektroniczny i elektryczny, przeterminowane leki, baterie) na sadzonki drzew, krzewów, kwiaty ogrodowe oraz ekologiczne gadżety.

W piątek 24.04.2015 w Ogródku Jordanowskim przed Urzędem Miasta w Kościerzynie, odbyły się Obchody Światowego Dnia Ziemi. W wydarzeniu brały udział przedszkola oraz uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

Obchody rozpoczęły się „Marszem Ziemi” wszystkich uczestników, ulicami miasta Kościerzyny spod ZSP nr 1 do Ogródka Jordanowskiego. Następnie odbyły się występy artystyczne, tańce oraz przedstawienia o tematyce przyrodniczej i ekologicznej przygotowane przez uczestników wydarzenia. Dla uczniów zostało przygotowane mnóstwo atrakcji na stoiskach: Nadleśnictwa Kościerzyna, Nadleśnictwa Lipusz, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, MOPS, KOS-EKO, Zielonej Szkoły – Schodno i Szymbark, stoisko papieru  czerpanego oraz układanie puzzli ekologicznych.