Dnia 20 marca w godzinach od 15.00 do 17.00 oraz 21 marca w godzinach od 8.00 do 15.00 w Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Kościerzynie odbył się festyn ekologiczny, na którym można było oddawać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte baterie. Organizatorami wydarzenia była grupa EkoWymiatacze, czyli uczniowie klas drugich gimnazjum, należący do kółka.

Festyn rozpoczął się o godzinie 15.00, organizatorzy poinformowali o atrakcjach, które zostały przygotowane specjalnie na tą okazję. Uczestnicy wysłuchali prelekcji na temat zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego oraz zużytych baterii, przygotowanej przez Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. Podczas prelekcji obecni goście dowiedzieli się na jakie kategorie są dzielone sprzęty elektryczne
i elektroniczne, jak postępować z ZSEE oraz jak ograniczać jego powstawanie. Po prelekcji na stoisku Zakładu, można było rozwiązywać zagadki związane z elektrośmieciami, za co były drobne upominki.

Dnia 15 marca 2015 roku Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” zamienił się w Siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej, w której mieszkańcy wsi Stary Las mogli oddawać głosy na sołtysa wsi Stary Las.

Głosowanie rozpoczęło się o godzinie 8.00 i trwało do godz. 16.00. Do wyborów przystąpiło dwóch kandydatów ubiegających się o stanowisko sołtysa: Pan Sławomir Nalborski – obecny sołtys oraz Pan Zbigniew Petka. Uprawnionych do głosowania było 49, głosów oddano 36. Po podliczeniu głosów przez Komisję Wyborczą sporządzono protokół, który został wywieszony przed wejściem do Zakładu. Na obecnego sołtysa oddano 22 głosy, natomiast na nowego kandydata 14. W wyborach na sołtysa zwyciężył ponownie Pan Sławomir Nalborski.

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. serdecznie gratuluje obecnemu sołtysowi wygranej oraz życzy wielu sukcesów w wypełnianiu swojej odpowiedzialnej funkcji.

We wtorek 10 marca w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” odbyły się warsztaty ekologiczne dla grupy przedszkolaków z Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 4.

Dzieci wysłuchały bajki o Spółce, z której dowiedziały się o historii powstania Zakładu oraz jaka segregacja obowiązuje w RIPOK „Stary Las”. Każdy z uczestników otrzymał magnes, na którym znajdował się odpad
i musiał przypiąć go do odpowiedniej tablicy magnetycznej.  Rozwiązano również zagadki związane z ekologią. Grupa obejrzała również film, z którego dowiedziała się jak przetwarza się butelki plastikowe.

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” znajdujący się w miejscowości Stary Las koło Starogardu Gdańskiego działa od 2 lipca 2012 roku. W zakładzie obecnie jest zatrudnionych 106 pracowników. Zakład pracuje od poniedziałku do piątku w systemie dwu i pół zmianowym, w godzinach od 6 do 22, a w przypadku większej ilości odpadów także i w soboty.

W roku 2014 do Zakładu odpady transportowały 32 firmy, z którymi podpisane są umowy na dostarczanie odpadów, wśród których największymi dostawcami są SITA Północ Sp. z o. o., Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „STARKOM” Sp. z o. o., Przedsiębiorstwo „Koltel S.C. MiT Kolbusz”, PROBE-BIS Sp. z o.o., Zakład Wielobranżowy „WIĄZAR” Wiesław Menard, Zakład Usługowy Urządzania i Utrzymywania Zieleńców Jan Klapczyński, Firma Transportowa „PIOTR”, Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne SP. z o. o., P. P. H. U. „Bemax” Maciej Czucha, PUH ZGZ Sławomir Topolewski, Usługi Transportowe Stanisław Staubach.

Informujemy, iż łącznie w roku 2014 przyjęto niemal 60,2 tyś ton odpadów. Dzienny strumień, który trafiał do Zakładu to ok. 230 ton z czego 84% trafiło do dalszego przetwarzania na sortownię, a reszta bezpośrednio do innych segmentów Zakładu, tj. na kwaterę mineralizacji, kwaterę balastu, punkt rozbiórki odpadów wielkogabarytowych, punkt produkcji materiału do paliwa alternatywnego (RDF), kompostownię i do magazynu surowców przeznaczonych do sprzedaży.

W okresie od 1 stycznia do 30 grudnia 2014 r. sprzedano ponad 14,1 tys. ton wysegregowanych odpadów (głównie szkło, papier, złom stalowy i aluminiowy, butelki PET w różnych kolorach, folia, różne rodzaje innych tworzyw sztucznych).

Ciekawostki

We wrześniu 2014 na kwaterze mineralizacji została zamontowana instalacja CONTRODOR SYSTEM w celu neutralizacji nieprzyjemnych zapachów.

Na prośbę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim,  Zakład udostępnił teren do ćwiczeń taktyczno- bojowych.

Pozostała działalność

W roku 2014 rozpoczęła się realizacja rozbudowy Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”
w ramach projektu „Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las””, zakładająca m.in. doposażenie Zakładu w sprzęt, zainstalowanie separatorów, budowę instalacji biologicznego przetwarzania odpadów i rozbudowę oczyszczalni odcieków. W ramach rozbudowy w dniu 15 września 2014 r. w siedzibie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” doszło do podpisania umowy pomiędzy Spółką, a Przedsiębiorstwem EKOLOBUD S.A. w sprawie realizacji kontraktu na „Projektowanie i budowę instalacji biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych z możliwością biologicznego suszenia wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. w miejscowości Stary Las, gm. Starogard Gdański”. Realizacja projektu planowana jest do końca 2015 roku.


Spółka wraz z partnerami (Gminy: Karsin, Kaliska, Liniewo, Lubichowo, Osieczna, Osiek, Skarszewy, Miejska Skórcz, Smętowo Graniczne, Miasto Starogard Gdański, Zblewo) realizowała projekt pn. „Rekultywacja składowisk odpadów Gmin będących udziałowcami Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las””. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego. Dzięki realizacji projektu, zamknięto i zrekultywowano 11 składowisk na terenie w/w gmin.


Zakład kierując się zasadą odpowiedzialności społecznej kontynuuje dialog z miejscową ludnością, organizując spotkania i wspierając lokalne inicjatywy, głównie mieszkańców sołectw Stary Las i Rokocin.

Zakład uczestniczył w wielu imprezach organizowanych w powiecie starogardzkim, mi.in. Dniu Otwartym Polpharmy, II i III Pikniku Siatkarskim ze Starogardzką Akademią Piłki Siatkowej, Dniach Kalisk, Lato
z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, lokalnych i regionalnych podsumowaniach „Akcji Sprzątania Świata”. Zakład objął również patronat honorowy nad VI Powiatowym Festiwalem Piosenki Ekologicznej.

Na terenie Zakładu odbyły się warsztaty ekologiczne z możliwością zwiedzenia Zakładu. Odwiedzili nas m.in.: uczniowie i nauczyciele z Gimnazjum w Kościerzynie, Szkoły Podstawowej nr 2 i 4 w Starogardzie Gdańskim, Szkoły Podstawowej w Piecach, Gimnazjum z Przywidza, dzieci z Przedszkola nr 3 i 4 w Starogardzie Gdańskim, dzieci biorące udział w akcji „Lato z OSiR-em”,  studenci Wydziału Ochrony Środowiska Politechniki Gdańskiej, grupa pracowników OPEC, podopieczni Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Czersku.

Ponadto Zakład przeprowadził również wyjazdowe warsztaty ekologiczne mi.in.: dla nauczycieli w Zielonej Szkole w Schodnie, dla uczniów Szkoły Podstawowej w Kaliskach, Szkoły w Lipinkach Szlacheckich, Szkoły Specjalnej nr 5 w Starogardzie Gdańskim, Szkoły Podstawowej w Brzeźnie Wielkim, Szkoły Podstawowej w Piecach.

Dnia 10 maja 2014 w ramach Dni Otwartych Projektów Unijnych odbyła się druga edycja Festynu Ekologicznego, która wpisała się w cykl imprez organizowanych na terenie powiatu starogardzkiego. Atrakcji
z roku na rok jest coraz więcej, szczególne zainteresowanie wśród uczestników ma zbiórka odpadów w zamian za sadzonki.

Ze względu na rozbudowę Zakładu termin III edycji Festynu został wstępnie ustalony na koniec sierpnia lub początek września. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!

Dnia 13 lutego br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. ks. Bernarda Sychty w Starogardzie Gdańskim
o godzinie 17.00 odbył się wernisaż pt. „Za szybą realnie, nierealnie”.

Wernisaż odbywał się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Starogard Gdański Janusza Stankowiaka. Prowadzącym był radny miejski Andrzej Gajda. Wsparcia rzeczowego i finansowego wydarzeniu udzielił również Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o.

Podczas wernisażu można było zobaczyć pracę wybitnych fotografów – amatorów: Edyty Lichy, Anny Kryczkowskiej, Marka Kryczkowskiego oraz Artura Hossy. Dodatkowo była okazja do  podziwiania prac malarskich oraz  posłuchania wierszy autorstwa Jolanty Steppun i Wiktorii Fabich.

Oprawę wydarzenia zapewniali wojowie ze Starogardzkiego Bractwa Rycerskiego oraz sowa, która pracuje
w firmie „Sokolnictwo Użytkowe” Maciej Tomys odstraszającej dzikie ptaki z terenu Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. Publiczność miała okazję wysłuchać koncertu poezji śpiewanej w wykonaniu zespołu Białe Moje – rodzeństwa Wiktorii i Sławka Kubkowskich, popisu akordeonisty Pawła Ratajka i recytacji Mateusza Boruckiego z Teatru Kuźnia Bracka. Jeden z autorów fotografii, Marek Kryczkowski, własnoręcznie przygotował tort dla uczestników wernisażu. W trakcie imprezy odbyła się licytacja prac autorów, z której dochód zostanie przeznaczony na zakup soczewek dla nastoletniego chłopca.

Na terenie biblioteki zawisły również fotografie z informacjami na temat pracy Zakładu oraz z informacjami
o prawidłowej zbiórce odpadów.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z wystawą zdjęć, która trwać będzie do końca marca 2015 na terenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starogardzie Gdańskim.

Zdjęcia z wernisażu można obejrzeć na stronie www.kociewiak.pl

 

 

W dniu 20 stycznia 2015 r. na terenie Zakładu gościliśmy  Zarząd i członków Starogardzkiego Klubu Biznesu – Związku Pracodawców. W spotkaniu wzięli udział kandydaci na członków Stowarzyszenia  oraz Przewodniczący  Zarządu Związku Gmin „Wierzyca”. Nasz Zakład, jak i pozostali kandydaci  jednogłośnie zostali przyjęci do grona członków Stowarzyszenia.

Poza sprawami organizacyjnymi  poruszana była m.in. tematyka szkolnictwa zawodowego pod kątem potrzeb przedsiębiorców oraz kwestie związane  z odbiorem odpadów i ochrony środowiska.