W dniu 6 października mieliśmy przyjemność gościć w naszym zakładzie grupę „Krasnali” – starszaków
z Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 3 w Starogardzie Gdańskim, którzy w towarzystwie swoich Pań opiekunek postanowili zobaczyć, czym się zajmujemy.  Na wstępie na Sali konferencyjnej dzieci dowiedziały się co to są odpady i na czym polega ich utylizacja oraz segregacja. Następnie „Krasnale” z dużym zainteresowaniem zwiedziły  poszczególne obiekty Zakładu.

W środę 1 października do Zakładu przyjechała grupa gimnazjalistów z Zespołu Szkół Publicznych w Przywidzu, którzy postanowili zobaczyć RIPOK Południowy.  Grupa liczyła 45 osób, dlatego została podzielona na dwie grupy podczas przebywania w Zakładzie. Pierwsza grupa na Sali konferencyjnej wysłuchała prezentacji na temat zakładu i bieżącej działalności spółki oraz prawidłowych zasad segregowania odpadów. Natomiast druga grupa udała się na zwiedzanie Zakładu, gdzie mogła zobaczyć jak funkcjonuje RIPOK „Stary Las”. Uczestnicy mogli zobaczyć w pełni pracujący Zakład na poszczególnych działach tj. sortownia, kompostownia, strefa wielkogabarytów.

Realizując zadania antyodorowe związane z ograniczeniem emisji gazu składowiskowego, dnia 29.09.2014r na kwaterze mineralizacji zakończył się zgodnie z harmonogramem, montaż urządzeń odgazowania pasywnego. Urządzenie jest wykonane w postaci pochodni, do której kolektorem zbiorczym trafia gaz z 9 studni  odgazowujących i jest spalany w pochodni.

W dniu dzisiejszym (22.09.2014) rozpoczęły się prace związane z budową instalacji do pozyskania gazu składowiskowego z pryzmy energetycznej i spalania go w pochodni. Może to spowodować okresowe  przewonienia.

 

Prace z wykonywaniem instalacji do utylizacji gazu składowiskowego i związane z nimi ewentualne uciążliwości zapachowe powinny zakończyć się w październiku bieżącego roku.

 

Na kwaterze mineralizacji Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” została zamontowana instalacja kontroli zapachów – CONTRODOR SYSTEM.

Przez najbliższy rok Zakład będzie testował instalację zamontowaną w celu neutralizacji ewentualnych nieprzyjemnych zapachów powstających przy mineralizacji odpadów

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” przeprowadził lekcje ekologiczną w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Piecach, Gmina Kaliska. Uczniowie szkoły zostali zapoznani z zasadami prawidłowej segregacji odpadów, która obowiązuje w Regionie południowym. Wybrano również osoby chętne, które posegregowały odpady do odpowiednich pojemników. Uczniowie zapoznali się z pracą Zakładu, poprzez wysłuchanie prezentacji na jej temat.

 

Dla uczniów przygotowano niespodziankę, którą był jastrząb „Harisia” z firmy Sokolnictwo Użytkowe. Pracownik firmy wyjaśnił, na czym polega praca sokołów w Zakładzie oraz zaprezentował ptaka drapieżnego w czasie lotu.

W dniu 15 września 2014 r. w siedzibie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” doszło do podpisania umowy pomiędzy Spółką, a Przedsiębiorstwem EKOLOBUD S.A. w sprawie realizacji kontraktu na „Projektowanie i budowę instalacji biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych z możliwością biologicznego suszenia wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. w miejscowości Stary Las, gm. Starogard Gdański” w kwocie 23.861.997,54 zł brutto.

 

W ramach podpisanej umowy Wykonawca zobowiązał się wykonać do jesieni 2015 r. następujące roboty

i prace: