Zakład jest Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), co oznacza instalację zagospodarowania odpadów o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkanego przez co najmniej 120 tys. mieszkańców oraz  spełniającego  wymagania najlepszej dostępnej technologii. Nasza instalacja obejmuje region południowy województwa pomorskiego, w którego w skład wchodzi 13 gmin z powiatu starogardzkiego, 6 gmin z powiatu kościerskiego oraz 1 gmina
z powiatu gdańskiego, łącznie zamieszkały przez ponad 190 tys. mieszkańców.
Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” znajdujący się w miejscowości Stary Las koło Starogardu Gdańskiego działa od 2 lipca 2012 roku. W Zakładzie obecnie jest zatrudnionych ok. 105 pracowników. Zakład pracuje od poniedziałku do piątku w systemie dwu i pół zmianowym, w godzinach od 6 do 22, a w przypadku większej ilości odpadów także i w soboty.

Zarząd oraz Pracownicy Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” w Starym Lesie składają Państwu serdeczne życzenia zdrowych, rodzinnych, pełnych ciepła Świąt Bożego Narodzenia i wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2014 roku!

W hali AmberExpo w Gdańsku w dniach 21.11.2013-23.11.2013 odbywa się Międzynarodowy Kongres „Smart Metropolia”, podczas którego odbędą się dyskusje w siedmiu panelach tematycznych: przestrzeń, mobilność, laboratorium innowacji społecznej, zarządzanie, energia, turystyka biznesowa, narzędzia informatyczne stosowane w leśnictwie. Główną ideą kongresu jest stworzenie stałego forum wymiany myśli i doświadczeń wszystkich odpowiedzialnych za jakość życia wspólnot samorządowych w gminach, powiatach, województwach, regionach.

 

Kongresowi towarzyszą również Targi Recyklingu i Ekologii, na których przygotowano unikatową przestrzeń targową zaaranżowaną w formę miasta- „Re: Miasto”.  Stoiska targowe pełnią  rolę sklepów oraz punktów usługowych. Na hali możemy zobaczyć m.in.:

W dniu 16 listopada 2013 r. nasz Zakład gościł studentów Studium Podyplomowego „Zagospodarowanie odpadów i czyste technologie” z Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Celem wizyty było zapoznanie się uczestników ze stosowanymi w ZUOK Stary Las metodami gospodarowania odpadami komunalnymi, niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne i komunalne. Spotkanie wpisywało się w program Studium przewidujący m.in. wizyty studyjne w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Tematem licznych pytań była realizacja obowiązków wytwórców i posiadaczy odpadów wynikająca z Ustawy o odpadach, obowiązków samorządów gminnych wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz problem z zagospodarowaniem tzw. frakcji energetycznej odpadów. Szczególne zainteresowanie budziła również problematyka rekultywacji składowisk znajdujących się w rejonie działalności Zakładu. Po wysłuchaniu prezentacji dotyczącej m.in. historii powstania Zakładu, jego funkcjonowaniu i dalszymi planami rozwojowymi, studenci zwiedzili poszczególne jego instalacje .

10 listopada 2013 roku z okazji Święta Niepodległości w Miejskiej Hali Sportowej im. Andrzeja Grubby 

w Starogardzie Gdańskim odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej Zakładów Pracy i Jednostek Budżetowych.

 

W turnieju brały udział cztery drużyny, zajmując miejsca według poniższej kolejności:

 

I m-ce – PPU OLA Kaliska

II m-ce – SRKFiS Polpharma

III m-ce – ZUOK Stary Las

IV m-ce – Star-Wik

 

Zespoły biorące udział w turnieju zostały nagrodzone i otrzymały pamiątkowe dyplomy i puchary. Przyznano także nagrody indywidualne, które trafiły również do rąk pracowników ZUOK „Stary Las”. Przemysław Lempkowski otrzymał nagrodę w kategorii Najlepszy atakujący, a Daniel Wąs za Najlepszego bramkarza w czasie turnieju.

 

Więcej informacji o turnieju można znaleźć na stronie http://www.osir.com.pl/2013-nozna-zaklady-niepodleglosc/nozna-zaklady13.html

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

 

ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH „STARY LAS” SP. Z O.O. W STARYM LESIE

 

Dnia 25 października 2013 roku, na spotkaniu Zarządu Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. z lokalną społecznością zgłoszony został przez Sołtysa wsi Stary Las problem wylewania substancji płynnych z terenu Zakładu na działkę leżącą bezpośrednio przy jego południowej granicy, której właścicielem jest Gmina Miejska Starogard Gdański.

 

Niniejszym oświadczamy, iż substancją płynną zrzucaną przez Zakład na opisaną powyżej nieruchomość jest oczyszczona woda. Informujemy, że powyższe działanie jest w pełni legalne, gdyż pomiędzy Zakładem a Gminą Miejską Starogard Gdański została zawarta umowa dzierżawy w/w działki, która umożliwia zrzucanie na jej teren nadmiaru takiej właśnie wody.