Zarząd Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las Sp. z o.o. informuje, że na terenie Zakładu trwa I etap prac związanych z odgazowaniem kwatery mineralizacji odpadów, na której zagospodarowuje się odpady bio zawarte w odpadach zmieszanych.

 

Prace polegają na  podniesieniu istniejących studni odgazowujących, instalacji kolektora mającego umożliwić unieszkodliwienie w pochodni powstającego na kwaterze gazu składowiskowego oraz przykryciu całej kwatery warstwą ziemi, żwiru i piasku. Przewidujemy zakończenie ww. prac do dnia 31.03.2014 r.

 

Informujemy, iż II etap prac wymaga sporządzenia projektu i wyłonienia  wykonawcy (w drodze przetargu), w wyniku  czego zakończenie prac planujemy na wrzesień br.

 

Zachęcamy Państwa do dokładniejszego segregowania odpadów bio w celu zmniejszenia ilości odpadów kierowanych do unieszkodliwiania poprzez mineralizację, gdyż ochrona środowiska jest priorytetem Zakładu.

Zakład jest Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), co oznacza instalację zagospodarowania odpadów o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkanego przez co najmniej 120 tys. mieszkańców oraz  spełniającego  wymagania najlepszej dostępnej technologii. Nasza instalacja obejmuje region południowy województwa pomorskiego, w którego w skład wchodzi 13 gmin z powiatu starogardzkiego, 6 gmin z powiatu kościerskiego oraz 1 gmina
z powiatu gdańskiego, łącznie zamieszkały przez ponad 190 tys. mieszkańców.
Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” znajdujący się w miejscowości Stary Las koło Starogardu Gdańskiego działa od 2 lipca 2012 roku. W Zakładzie obecnie jest zatrudnionych ok. 105 pracowników. Zakład pracuje od poniedziałku do piątku w systemie dwu i pół zmianowym, w godzinach od 6 do 22, a w przypadku większej ilości odpadów także i w soboty.

Zarząd oraz Pracownicy Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” w Starym Lesie składają Państwu serdeczne życzenia zdrowych, rodzinnych, pełnych ciepła Świąt Bożego Narodzenia i wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2014 roku!

W hali AmberExpo w Gdańsku w dniach 21.11.2013-23.11.2013 odbywa się Międzynarodowy Kongres „Smart Metropolia”, podczas którego odbędą się dyskusje w siedmiu panelach tematycznych: przestrzeń, mobilność, laboratorium innowacji społecznej, zarządzanie, energia, turystyka biznesowa, narzędzia informatyczne stosowane w leśnictwie. Główną ideą kongresu jest stworzenie stałego forum wymiany myśli i doświadczeń wszystkich odpowiedzialnych za jakość życia wspólnot samorządowych w gminach, powiatach, województwach, regionach.

 

Kongresowi towarzyszą również Targi Recyklingu i Ekologii, na których przygotowano unikatową przestrzeń targową zaaranżowaną w formę miasta- „Re: Miasto”.  Stoiska targowe pełnią  rolę sklepów oraz punktów usługowych. Na hali możemy zobaczyć m.in.:

W dniu 16 listopada 2013 r. nasz Zakład gościł studentów Studium Podyplomowego „Zagospodarowanie odpadów i czyste technologie” z Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Celem wizyty było zapoznanie się uczestników ze stosowanymi w ZUOK Stary Las metodami gospodarowania odpadami komunalnymi, niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne i komunalne. Spotkanie wpisywało się w program Studium przewidujący m.in. wizyty studyjne w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Tematem licznych pytań była realizacja obowiązków wytwórców i posiadaczy odpadów wynikająca z Ustawy o odpadach, obowiązków samorządów gminnych wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz problem z zagospodarowaniem tzw. frakcji energetycznej odpadów. Szczególne zainteresowanie budziła również problematyka rekultywacji składowisk znajdujących się w rejonie działalności Zakładu. Po wysłuchaniu prezentacji dotyczącej m.in. historii powstania Zakładu, jego funkcjonowaniu i dalszymi planami rozwojowymi, studenci zwiedzili poszczególne jego instalacje .

10 listopada 2013 roku z okazji Święta Niepodległości w Miejskiej Hali Sportowej im. Andrzeja Grubby 

w Starogardzie Gdańskim odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej Zakładów Pracy i Jednostek Budżetowych.

 

W turnieju brały udział cztery drużyny, zajmując miejsca według poniższej kolejności:

 

I m-ce – PPU OLA Kaliska

II m-ce – SRKFiS Polpharma

III m-ce – ZUOK Stary Las

IV m-ce – Star-Wik

 

Zespoły biorące udział w turnieju zostały nagrodzone i otrzymały pamiątkowe dyplomy i puchary. Przyznano także nagrody indywidualne, które trafiły również do rąk pracowników ZUOK „Stary Las”. Przemysław Lempkowski otrzymał nagrodę w kategorii Najlepszy atakujący, a Daniel Wąs za Najlepszego bramkarza w czasie turnieju.

 

Więcej informacji o turnieju można znaleźć na stronie http://www.osir.com.pl/2013-nozna-zaklady-niepodleglosc/nozna-zaklady13.html