OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

 

ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH „STARY LAS” SP. Z O.O. W STARYM LESIE

 

Dnia 25 października 2013 roku, na spotkaniu Zarządu Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. z lokalną społecznością zgłoszony został przez Sołtysa wsi Stary Las problem wylewania substancji płynnych z terenu Zakładu na działkę leżącą bezpośrednio przy jego południowej granicy, której właścicielem jest Gmina Miejska Starogard Gdański.

 

Niniejszym oświadczamy, iż substancją płynną zrzucaną przez Zakład na opisaną powyżej nieruchomość jest oczyszczona woda. Informujemy, że powyższe działanie jest w pełni legalne, gdyż pomiędzy Zakładem a Gminą Miejską Starogard Gdański została zawarta umowa dzierżawy w/w działki, która umożliwia zrzucanie na jej teren nadmiaru takiej właśnie wody.

W czwartek 17 października o godz. 13.00 w Urzędzie Miasta Starogard Gdański, odbyło się lokalne podsumowanie tegorocznej „Akcji sprzątania świata- Polska”.

 

Organizatorem tegorocznej akcji na terenie Miasta Starogard Gdański był Urząd Miasta. Zastępca prezydenta Henryk Wojciechowski przywitał zgromadzonych gości i wygłosił mowę na temat celowości akcji i jej wagi segregowania odpadów.

 

W tym roku udział w sprzątaniu świata wzięło 3.177 uczestników z terenu Miasta Starogard Gdański. Były to dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, II liceum ogólnokształcącego oraz członkowie Kół Wędkarskich nr 71 Polpharma i nr 69. Uczestnikom udało się zebrać trzy tony śmieci. Dzięki takim wydarzeniom przyczyniamy się do poprawy swojego własnego otoczenia.

 

Każda instytucja biorąca udział w akcji otrzymała nagrody, które zostały ufundowane przez Urząd Miasta, Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” oraz Związek Gmin „Wierzyca”.

Dodatkowo uczestnicy spotkania mieli okazję poznać sokoła wędrownego, który w ZUOK „Stary Las” płoszy ptactwo żerujące na kwaterach.

Dnia 25 września 2013 roku Zakład gościł Radnych ze Spółdzielni Mieszkaniowej „ Wspólny Dom”

z Kościerzyny. Celem wizyty Radnych było zapoznanie się z funkcjonowaniem nowoczesnego Zakładu, który nosi status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

 

Na Sali konferencyjnej Zakładu, przygotowano krótką prezentację na temat historii budowy Zakładu, warunków

i celu realizacji projektu „Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las””, otoczenia i statusu RIPOK. W drugiej części spotkania, Radnych zaproszono do zwiedzenia Zakładu, gdzie mogli zobaczyć co dzieje się z odpadami, które trafiają z terenu Kościerzyny do Starego Lasu. Radni zapoznali się z poszczególnymi sektorami Zakładu: wagą, sortownią, kompostownią, strefą wielkogabarytową, kwaterami. Zakład na uczestnikach spotkania wywarł ogromne wrażenie, a pokaz pracy sokoła umilił zakończenie wizyty.

W sobotę 20 lipca na terenie stadionu gminnego w Kaliskach odbył się Festyn, na którym obchodzono

60- lecie Klubu Sportowego Victoria oraz oddano do użytku nowy plac zabaw dla dzieci. Byliśmy tam obecni, promując zasady ekologii i informując o zmianach, które weszły w życie 1 lipca 2013r.

 

Organizatorem festynu była Gmina Kaliska, która przygotowała moc atrakcji dla mieszkańców i nie tylko.

O godzinie 15 nastąpiło rozpoczęcie obchodów 60- lecia KS Victoria, na którym Wójt Kalisk Sławomir Janicki powitał zgromadzonych gości, a następnie zaprosił do uroczystego otwarcia Inwestycji „Radosna Szkoła”. Atrakcje towarzyszące imprezie to m.in. mecze piłki nożnej, występy kaliskich wokalistek, pokazy taneczne, występ zespołów: Jordan, Robert Zucaro, loteria fantowa oraz występ gwiazdy wieczoru- BRATHANKI.

Za nami I Festyn Ekologiczny w Starym Lesie, któremu przyświecało hasło  „Nie taki odpad straszny jak go (z)malują”. Letnia pogoda i moc atrakcji, sprawiły że organizowana przez nas po raz pierwszy impreza, przyciągnęła prawie 4 tys. uczestników.  Już teraz zapraszamy na kolejną edycję Festynu w czerwcu 2014 roku.

 

I Festyn Ekologiczny odbył się w sobotę 8 czerwca 2013 roku, a organizatorem był Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. Impreza odbyła się na terenie Zakładu i w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Głównym celem, który przyświecał organizatorom było nie tylko przybliżenie zasad funkcjonowania zakładu, ale również rozpowszechnienie informacji o zmianach w gospodarce odpadami, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2013 roku. Materiały informacyjne przygotował Związek Gmin Wierzyca oraz ZUOK „Stary Las”. Informacje

o zmianach można pobrać broszurka.

 

W czasie festynu, który rozpoczął się o godz.13.00, prze kilka godzin wydano w zamian za dostarczone...

W połowie czerwca na terenie Grodziska w Owidzu (gmina Starogard Gdański), odbyło się podsumowanie szkolnego konkursu „Zbieraj makulaturę- ratuj drzewa”. Byliśmy tam obecni, promując zasady ekologii

i informując o zmieniających się niebawem zasadach gospodarki odpadami.

 

Organizatorem festynu była Gmina Starogard Gdański, a w samy konkursie wzięło udział 8 Gminnych Szkół Podstawowych z: Trzcińska, Dąbrówki, Brzeźna Wielkiego, Rokocina, Kokoszkowych, Sumina, Jabłowa, Rywałdu. Szczegółowe informacje o konkursie i laureatach znajdziecie tutaj:

 

http://www.bip.starogardgd.ug.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/205024/zebrali_tony_makulatury

 

W czasie Festynu Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. miał swoje stoisko, na którym...