.Festyn odbędzie się na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Starym Lesie, położonym ok. 6 km od Starogardu Gdańskiego.

 

Samochód: Dojazd ze Starogardu Gdańskiego drogą nr 22 w stronę Człuchowa. W miejscowości Rokocin, skręcamy w prawo, w stronę Starego Lasu – kieruje nas tutaj tablica wskazująca drogę do ZUOK w Starym Lesie (odległość ok 3,5 km). Wszyscy zmotoryzowani będą mogli skorzystać z bezpłatnego parkingu.

 

Autobusy: Ze Starogardu i Kościerzyny dla chętnych zostanie zorganizowany dojazd autobusami. Więcej szczegółów (trasy, przystanki, inne lokalizacje) wkrótce.

 

Gmina Kościerzyna:

Darmowy autobus odjedzie o godzinie 12:00 spod budynku Urzędu Gminy. Zgłoszenia przyjmuje Zakład Sportu, Kultury i Turystyki pod telefonem 58 686 86 01.

 

W ramach wojewódzkiej kampanii „Porządne Pomorze”, w Zakładzie odbyło się jedno z czternastu szkoleń pt.: „Odpady – śmieci czy surowce?”. Celem szkolenia było zaprezentowanie pakietu edukacyjnego, a także zachęcenie oraz wzmocnienie lokalnych liderów w prowadzeniu odpadowych kampanii społecznych

w gminach.

 

Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa z Kwidzyna realizuje kampanię „Porządne Pomorze”, w ramach projektu „Zrównoważona gospodarka odpadami na terenie województwa pomorskiego”, który jest współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Założeniami projektu są szkolenia pracowników administracyjnych, opracowanie skutecznych narzędzi i materiałów informacyjnych oraz edukacyjnych, wymiana doświadczeń i możliwości współpracy partnerskiej pomiędzy gminami, instytucjami w systemie gospodarowania odpadami (w tym RIPOK, tj. regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych) oraz podmiotami zajmującymi się edukacją ekologiczną (fundacje, stowarzyszenia, szkoły). Celem głównym kampanii jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa pomorskiego w zakresie gospodarki odpadami, segregacji odpadów i minimalizacji ilości odpadów wytwarzanych u źródła.

Warsztaty ekologiczne, tym razem dla gimnazjalistów, odbyły się na terenie Zakładu w dniu 8 maja, a ich uczestnikami była młodzież z klasy III gimnazjum z Karsina. Gmina Karsin to jeden z udziałowców Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” i jedna z gmin tworzących południowy region gospodarki odpadami województwa pomorskiego.

 

Na początku młodzież została zaproszona na salę konferencyjną, gdzie została poinformowana o zasadach bezpieczeństwa poruszania się po terenie Zakładu. Każdy uczestnik wycieczki otrzymał kask i kamizelkę, po czym mógł wyruszyć w teren. Młodzież miała okazję zobaczyć  pracę Zakładu, w tym m. in.: linię sortowniczą, boksy z wysegregowanymi odpadami, kontenery kompostowe, gotowy kompost oraz inne...

Zapraszamy do udziału w I Festynie Ekologicznym w Starym Lesie, który odbędzie się dnia 08 czerwca 2013 roku w godzinach od 13:00 do 19:00!

Festyn realizowany jest pod hasłem: „Nie taki odpad straszny, jak go (z)malują”.

W programie festynu m.in.: konkurs malowania (murale/graffiti) kontenerów kompostowni, pchli targ, koncerty orkiestr i zespołów (w tym zespołu „All Sounds Allowed”),  pokazy ptaków drapieżnych, pokaz walk rycerzy z grodziska Owidz, wspólne zdjęcie uczestników,  możliwość zwiedzania Zakładu.

Więcej informacji już wkrótce.

Regulamin festynu dostępny jest tu - Regulamin Festynu

Serdecznie zapraszamy!

Wraz z przybyciem wiosny, do Zakładu zaczęły przybywać pierwsze wycieczki ze szkół, które chcą poznać jak funkcjonuje nasz Zakład i co dajemy środowisku. Pierwsze warsztaty ekologiczne na terenie Zakładu odbyły się 23 i 25 kwietnia, a ich uczestnikami były dzieci i ich opiekunowie ze Szkoły Podstawowej

w Suminie i z Gdańska.

 

Najpierw nasz Zakład odwiedziły klasy szkoły podstawowej z Sumina, które zostały podzielone na dwie grupy: klasy I-III i klasy IV-VI. Dzieci uczestniczyły w pokazie pracy sokolników, którzy zaprezentowali drapieżne ptaki, których zadaniem jest odstraszać ptaki żerujące na kwaterach Zakładu. Pokaz na dzieciach zrobił ogromne wrażenie. Następnie dzieci otrzymały kolorowe kredy, którymi na asfalcie malowały obrazki o tematyce ekologicznej. Pomysły był różne, niektóre dzieci malowały np: śmieciarki, kontenery, drzewa czy też spontanicznie tworzyły hasła proekologiczne.