Dzięki uprzejmości Polpharmy Starogard Gdański, organizatora Dnia Otwartego,

w najbliższą sobotę, 20 kwietnia, w godz. od 11.00 do 16.00, Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. będzie towarzyszył uczestnikom tej imprezy. Na naszym stoisku będzie można dowiedzieć się o bieżącej pracy Zakładu, ekologii i organizowanym przez nas na początku czerwca I Festynie Ekologicznym.

 

Dzień Otwarty starogardzkiej Polpharmy i nasza tam obecność to doskonały moment, aby poinformować mieszkańców Starogardu Gdańskiego i gości z innych miejscowości, którzy wezmą udział w tym wydarzeniu, o planowanym i organizowanym przez ZUOK „Stary Las” I Festynie Ekologicznym. Odbędzie się on na terenie Zakładu i w jego sąsiedztwie w dniu 8 czerwca 2013 r. Początek Festynu przewidziano na godz. 13.00.

 

Główną ideą przyświecającą organizatorom I Festynu Ekologicznego jest przekonanie mieszkańców, że „Nie taki odpad straszny, jak go (z)malują”.

 

Zakład przewiduje wiele atrakcji, w tym konkurs malowania kontenerów kompostowni (graffiti murale), pchli targ, zbiórkę surowców wtórnych w zamian za sadzonki roślin, koncerty orkiestr

i zespołów, turniej rycerski, pokaz tresury ptaków drapieżnych oraz gry i zabawy dla dzieci.

We wrześniu 2011 r. ZUOK „Stary Las” przystąpił do realizacji projektu pod nazwą „Rekultywacja składowisk odpadów Gmin będących udziałowcami Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las””. Jest to element budowy spójnego systemu gospodarki odpadami na terenie objętym działalnością Zakładu. Do rekultywacji przewidziano 11 składowisk, z czego prace ukończono już w dwóch przypadkach – w Skórczu i Osowie. Koniec wszystkich prac rekultywacyjnych przewidziano w grudniu 2014 r.

 

Projekt rekultywacji składowisk uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego w latach 2007-2013. Umowa została podpisana przez Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. w imieniu jedenastu Gmin uczestniczących w Projekcie:

Konkursy z nagrodami dla dzieci towarzyszyły spotkaniu Zarządu Zakładu z mieszkańcami wsi Stary Las oraz mieszkańcami domów zlokalizowanych wzdłuż drogi dojazdowej do Rokocina. Dla zwycięzców przewidziane były nagrody, dla wszystkich przygotowano wspaniałą zabawę.

Sobotnie (16.03.) spotkanie na terenie Zakładu, które przeznaczone było dla mieszkańców Starego Lasu oraz mieszkańców domów zlokalizowanych wzdłuż drogi dojazdowej do Rokocina, zorganizowano w taki sposób, aby rodzice mogli przybyć ze swoimi dziećmi. W czasie, gdy dorośli poznawali zasady funkcjonowania Zakładu i dyskutowali o problemach związanych z polityką odpadową, dzieci dla których przygotowano osobne miejsce, z zapałem rysowały obrazki o tematyce ekologicznej.

W sobotę, 16 marca 2013 r., na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” odbyło się spotkanie dla mieszkańców wsi Stary Las oraz mieszkańców domów zlokalizowanych wzdłuż drogi dojazdowej do Rokocina. Ze strony Zakładu obecny był Zarząd Spółki i Kierownik Zakładu.

 

Głównym celem spotkania było przybliżenie mieszkańcom Starego Lasu – najbliższym sąsiadom Zakładu – zasad jego pracy oraz zapoznanie z zasadami polityki ekologicznej, szczególnie w aspekcie zbliżających się zmian w gospodarce odpadami. Po wysłuchaniu prezentacji dotyczącej działalności zakładu oraz zmian, które będą obowiązywały od 1 lipca 2013 roku, zostały również omówione zasady ruchu obowiązujące na drodze między Zakładem a miejscowością Rokocin, które przedstawił zaproszony policjant z Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim. Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim ufundowało odblaski dla dzieci, które mieszkają w pobliżu Zakładu.

W najbliższą sobotę, 16 marca 2013 r., o godzinie 10.00 odbędzie się spotkanie dla mieszkańców wsi Stary Las oraz mieszkańców domów zlokalizowanych wzdłuż drogi dojazdowej do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”.

Program spotkania, które przewidziano do godz. 12.00, obejmuje:
- spacer po terenie Zakładu
- pogadankę o bezpieczeństwie ruchu na drodze, która łączy Zakład z Rokocinem
- pokaz pracy sokołów
- konkursy z nagrodami dla dzieci

Miejsce spotkania: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las

Serdecznie zapraszamy!

Na terenie powiatu od dłuższego czasu panuje bardzo zmienna pogoda. Opady śniegu i dodatnia temperatura powodują powstawanie sporej ilości wody z roztopów, co nie pozostaje bez wpływu na pracę Zakładu.

 

Zmienne warunki pogodowe doprowadziły na terenie Zakładu do roztopów. Ich skutkiem było częściowe zalanie kwatery, na której nie są składowane odpady. Zakład natychmiast podjął działania, aby nie dopuścić do zmieszania wód deszczowych i pochodzących z roztopów z odciekami ze składowanych odpadów. Ilość wody spowodowała, że pompa nie była w stanie poradzić sobie z tym zadaniem, dlatego konieczna była pomoc Ochotniczej Straży Pożarnej z Sucumina, która szybko wypompowała wodę z roztopów na tereny rezerwowe Zakładu.