We wrześniu 2011 r. ZUOK „Stary Las” przystąpił do realizacji projektu pod nazwą „Rekultywacja składowisk odpadów Gmin będących udziałowcami Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las””. Jest to element budowy spójnego systemu gospodarki odpadami na terenie objętym działalnością Zakładu. Do rekultywacji przewidziano 11 składowisk, z czego prace ukończono już w dwóch przypadkach – w Skórczu i Osowie. Koniec wszystkich prac rekultywacyjnych przewidziano w grudniu 2014 r.

 

Projekt rekultywacji składowisk uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego w latach 2007-2013. Umowa została podpisana przez Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. w imieniu jedenastu Gmin uczestniczących w Projekcie:

Konkursy z nagrodami dla dzieci towarzyszyły spotkaniu Zarządu Zakładu z mieszkańcami wsi Stary Las oraz mieszkańcami domów zlokalizowanych wzdłuż drogi dojazdowej do Rokocina. Dla zwycięzców przewidziane były nagrody, dla wszystkich przygotowano wspaniałą zabawę.

Sobotnie (16.03.) spotkanie na terenie Zakładu, które przeznaczone było dla mieszkańców Starego Lasu oraz mieszkańców domów zlokalizowanych wzdłuż drogi dojazdowej do Rokocina, zorganizowano w taki sposób, aby rodzice mogli przybyć ze swoimi dziećmi. W czasie, gdy dorośli poznawali zasady funkcjonowania Zakładu i dyskutowali o problemach związanych z polityką odpadową, dzieci dla których przygotowano osobne miejsce, z zapałem rysowały obrazki o tematyce ekologicznej.

W sobotę, 16 marca 2013 r., na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” odbyło się spotkanie dla mieszkańców wsi Stary Las oraz mieszkańców domów zlokalizowanych wzdłuż drogi dojazdowej do Rokocina. Ze strony Zakładu obecny był Zarząd Spółki i Kierownik Zakładu.

 

Głównym celem spotkania było przybliżenie mieszkańcom Starego Lasu – najbliższym sąsiadom Zakładu – zasad jego pracy oraz zapoznanie z zasadami polityki ekologicznej, szczególnie w aspekcie zbliżających się zmian w gospodarce odpadami. Po wysłuchaniu prezentacji dotyczącej działalności zakładu oraz zmian, które będą obowiązywały od 1 lipca 2013 roku, zostały również omówione zasady ruchu obowiązujące na drodze między Zakładem a miejscowością Rokocin, które przedstawił zaproszony policjant z Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim. Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim ufundowało odblaski dla dzieci, które mieszkają w pobliżu Zakładu.

W najbliższą sobotę, 16 marca 2013 r., o godzinie 10.00 odbędzie się spotkanie dla mieszkańców wsi Stary Las oraz mieszkańców domów zlokalizowanych wzdłuż drogi dojazdowej do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”.

Program spotkania, które przewidziano do godz. 12.00, obejmuje:
- spacer po terenie Zakładu
- pogadankę o bezpieczeństwie ruchu na drodze, która łączy Zakład z Rokocinem
- pokaz pracy sokołów
- konkursy z nagrodami dla dzieci

Miejsce spotkania: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las

Serdecznie zapraszamy!

Na terenie powiatu od dłuższego czasu panuje bardzo zmienna pogoda. Opady śniegu i dodatnia temperatura powodują powstawanie sporej ilości wody z roztopów, co nie pozostaje bez wpływu na pracę Zakładu.

 

Zmienne warunki pogodowe doprowadziły na terenie Zakładu do roztopów. Ich skutkiem było częściowe zalanie kwatery, na której nie są składowane odpady. Zakład natychmiast podjął działania, aby nie dopuścić do zmieszania wód deszczowych i pochodzących z roztopów z odciekami ze składowanych odpadów. Ilość wody spowodowała, że pompa nie była w stanie poradzić sobie z tym zadaniem, dlatego konieczna była pomoc Ochotniczej Straży Pożarnej z Sucumina, która szybko wypompowała wodę z roztopów na tereny rezerwowe Zakładu.

.Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” znajdujący się w miejscowości Stary Las koło Starogardu Gdańskiego działa od 2 lipca 2012 roku. Od 16 sierpnia została utworzona II zmiana robocza ze względu na wzrost strumienia odpadów. W zakładzie obecnie jest zatrudnionych 85 pracowników (63 osoby to pracownicy fizyczni i operatorzy sprzętów). Liczba przepracowanych godzin od lipca do grudnia wynosi 54 462h.  Zakład pracuje od poniedziałku do piątku w systemie dwuzmianowym, po 8 godzin dziennie na zmianę ( w zależności od zapotrzebowania Zakład pracuje też w soboty).

 

Zakład jest Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), co oznacza zagospodarowanie odpadów o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkanego, przez co najmniej 120 tys. mieszkańców, spełniający wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii. Nasza instalacja obejmuje region południowy województwa pomorskiego, w którego w skład wchodzi 13 gmin z powiatu starogardzkiego, 6 gmin z powiatu kościerskiego oraz 1 gmina z powiatu gdańskiego. Region południowy liczy około 191 tys. mieszkańców.