Dobiegają końca prace budowlane na terenie zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Starym Lesie, koło Starogardu Gdańskiego. Powstaje tutaj jeden z najnowocześniejszych zakładów tego typu w Polsce, którego znaczenie dla regionu będzie bardzo istotne. To tutaj trafią odpady z kilkunastu gmin. Już niebawem każdy zainteresowany będzie mógł osobiście przekonać się jak wygląda Zakład tuż przed końcem budowy – dla wszystkich chętnych władze Spółki przygotowały Dzień Otwarty: 12 maja 2012 r. w godz. 9.00 – 14.00.

 

W sobotę, 12 maja, od godz. 9.00 na wszystkich zainteresowanych ekologią i przyszłością regionu będą

oczekiwać pracownicy Spółki ZUOK „Stary Las”. O każdej pełnej godzinie (9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,

14.00) odbędzie się prezentacja na temat zmian w gospodarce odpadami w związku z wejściem w życie

znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obecnym stanie gospodarki odpadami

oraz o Zakładzie i jego historii.

Trwają dostawy maszyn do powstającego Zakładu Równolegle do mających się ku końcowi robót budowlano – montażowych następuje realizacja kontraktu na dostawę maszyn i urządzeń, niezbędnych w przyszłej pracy. Na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” znalazły się już następujące maszyny:

 

kompaktor – maszyna służąca do zagęszczania przetworzonych odpadów na kwaterach,

samochody tzw. hakowce – do przewozu kontenerów oraz samochód dostawczy,

przerzucarka bramowa – maszyna służąca do przerzucania kompostu i biostabilatu w pryzmach kompostowych,

mobilne sito obrotowe – maszyna do frakcjonowana odpowiednich grup odpadów

rozdrabniarka  odpadów wielkogabarytowych,

wózki widłowe do obsługi sortowni i kompostowni.

Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Starym Lesie szybkimi krokami zmierza ku końcowi. Świadczy o tym nie tylko zakres wykonanych prac budowlanych, ale także instalacja koniecznych urządzeń. Właśnie zakończył się rozruch mechaniczny linii sortowniczej, zlokalizowanej w największym budynku Zakładu, czyli sortowni.

 

W dniach 16 – 18 listopada 2011 r. na terenie ZUOK „Stary Las” dokonano rozruchu jednego z najistotniejszych elementów każdego zakładu tego typu czyli linii sortowniczej. Zestaw urządzeń sprowadzono i zmontowano już kilka tygodni wcześniej, ale dopiero teraz, po zakończeniu prac montażowych, można było przystąpić do sprawdzania poszczególnych elementów linii sortowniczej w czasie pracy. Pierwszego dnia rozruchu dokonano sprawdzenia zakresu zrealizowanej dostawy urządzeń i montażu całej linii sortowniczej. Po zakończeniu tego etapu nastąpiło uruchomienie w ruchu ręcznym poszczególnych urządzeń linii. Drugi dzień rozruchu w całości zajęła praca linii sortowniczej w ruchu automatycznym. I wreszcie trzeciego dnia sprawdzano działanie linii sortowniczej w różnych konfiguracjach – pracowała linia duża, linia mała, linia do prasowania. Poza tym symulowano sytuacje awaryjne, sprawdzając m.in. działanie wyłączników awaryjnych.

 

W czasie trzydniowego rozruchu mechanicznego linii sortowniczej, cały proces nadzorowała tzw. grupa rozruchowa, w której skład weszli przedstawiciele wszystkich stron procesu inwestycyjnego – Inspektorzy Nadzoru, Kierownik Budowy, przedstawiciele Głównego Wykonawcy i podwykonawcy. W ostatnim dniu prowadzonych prac rozruchowych, na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”, wizytę złożył Prezydent Starogardu Gdańskiego, Edmund Stachowicz.

 

Przeprowadzony rozruch mechaniczny zakończył się powodzeniem, tak więc ta najważniejsza instalacja powstającego Zakładu jest sprawna i gotowa do pracy.

O Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” w Radio Gdańsk W dniu 8 czerwca 2011 r., w czwartkowej audycji porannej Radio Gdańsk, odbyła się rozmowa na temat trwającej budowy ZUOK w Starym Lesie. Redaktor prowadząca Magdalena Szpiner pytała o szczegóły inwestycji, nie tylko w aspekcie technicznym, ale również w aspekcie społecznym. Na pytania odpowiadał Prezes ZUOK „Stary Las”, Piotr Kołakowski.

 

Całej rozmowy w audycji „Zawsze rano Radio Gdańsk” można posłuchać tutaj

Źródło: Radio Gdańsk, 08.06.2011 r., godz. 7.20.

Trwają intensywne prace budowlane na terenie przyszłego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w pobliżu Starego Lasu. Bardzo dokładnie widać już formę, jaką ostatecznie przyjmie ZUOK „Stary Las”. W stanie surowym są już gotowe najważniejsze obiekty kubaturowe, hale oraz kwatery. To właśnie w tej scenerii odbyło się spotkanie mieszkańców wsi Stary Las z przedstawicielami Zarządu Spółki.

 

Spotkanie odbyło się 24 sierpnia 2011 r. Obok mieszkańców wsi Stary Las, z jej sołtysem

Sławomirem Nalborskim na czele, w spotkaniu wziął także udział przewodniczący Rady Gminy wiejskiej Starogard Gdański, Jan Wierzba. Mieszkańcy mieli możliwość zwiedzenia budowy ZUOK „Stary Las” i zapoznania się ze stanem zaawansowania robót. Na pytania gości odpowiadał Prezes Zarządu ZUOK „Stary Las” Sp. z o.o. Piotr Kołakowski.

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. ogłosił przetarg na wyłonienie wykonawcy rekultywacji 11 składowisk odpadów w Gminach będącychudziałowcami ZUOK, wraz z opracowaniem stosownych projektów i wykonaniem działań  promocyjnych.

 

 

Zakres Zamówienia obejmuje: Wykonanie projektów, uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń oraz przeprowadzenie rekultywacji i promocji projektu dla 11 składowisk odpadów zlokalizowanych

na terenie powiatu starogardzkiego i kościerskiego. Zamówienie obejmuje następujące składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w miejscowościach: 1. Linowiec (gm. Starogard Gdański), 2. Bietowo (gm. Lubichowo), 3. Osiek (gm. Osiek), 4. Osówek (gm.

Osieczna), 5. Skarszewy (gm. Skarszewy), 6. Skórcz (gm. Skórcz), 7. Strych (gm. Kaliska), 8. Zblewo (gm. Zblewo), 9. Liniewskie Góry (gm. Liniewo), 10. Osowo (gm. Karsin), 11. Bobrowiec (gm. Smętowo Graniczne).

 

Termin składania ofert upływa w dniu 16 sierpnia 2011 r., o godz. 10.00, w siedzibie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp z o.o., ul. Paderewskiego 6, 83-200 Starogard Gdański, pokój nr 2.