I. Edukacja ekologiczna mieszkańców Regionu Południowego projektu pn. „Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów "Stary Las"

Celem projektu jest edukacja ekologiczna mieszkańców Regionu Południowego podlegającego pod RIPOK Stary Las oraz pogłębienie ich wiedzy na temat ekologii i prawidłowych zasad segregacji w istniejącym systemie zbiórki odpadów poprzez prowadzenie działań promocyjno-informacyjnych:

  • Kampania edukacyjna (warsztaty, lekcje pokazowe, festyny ekologiczne)
  • Kampania medialna

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

II. Nauka prawidłowej segregacji odpadów w Regionie Południowym

Celem projektu jest produkcja filmu edukacyjnego dla młodych widzów, który pomoże w uświadomieniu młodemu człowiekowi jak ważne jest segregowanie odpadów i dlaczego warto segregować. Segregowanie odpadów, recykling to nie czynności lecz sposób myślenia.

  • Film edukacyjno – informacyjny

Projekt jest współfinansowany ze środków Województwa Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

III. Festyn ekologiczny i place

Aktualnie Zakład jest w trakcie rozbudowy wynikającej z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. W ramach rozbudowy, odbędzie się szereg działań edukacyjnych. W 14 gminach, które są udziałowcami Spółki odbędzie się cykl festynów ekologicznych, na których mieszkańców czekają liczne atrakcje, konkursy oraz testy wiedzy ekologicznej. Natomiast w 5 gminach powstaną place zabaw oraz zostaną oklejone przystanki treściami ekologicznymi.

Podczas imprez plenerowych będzie można odwiedzić nasze stoisko promocyjne, gdzie uzyskają Państwo wszelkie informacje na temat działalności Zakładu oraz zasad prawidłowej segregacji odpadów w naszym regionie.