Zakończenie realizacji rzeczowej Projektu pn. „Rekultywacja składowisk odpadów Gmin będących udziałowcami Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”.

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. we wrześniu 2011 r. przystąpił do realizacji projektu pod nazwą „Rekultywacja składowisk odpadów Gmin będących udziałowcami Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las””. Projekt był elementem budowy spójnego systemu gospodarki odpadami na terenie objętym działalnością Zakładu i obejmował rekultywację jedenastu istniejących składowisk w regionie. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, a umowa o dofinansowanie została podpisana dnia 30 grudnia 2010 r przez ZUOK „Stary Las” w imieniu wszystkich jedenastu Gmin uczestniczących w projekcie jako partnerzy.

Rekultywacja składowisk odpadów polega m.in. na sformowaniu regularnej i ubitej bryły odpadów, uszczelnieniu czaszy składowiska w celu zmniejszenia wydzielania odcieków i zmniejszenia tworzenia się wonnego gazu wysypiskowego, kontrolowanego ujmowaniu opadów atmosferycznych oraz powstających odcieków i gazu. Na całej powierzchni składowisk zasadzono mieszankę traw, a na niektórych krzaki i rośliny wieloletnie w celu odtworzenie warunków siedliskowych, które pozwolą na ponowne funkcjonowanie roślinności na miejscu zrekultywowanego składowiska. Dodatkowym i obowiązkowym elementem rekultywacji było umieszczenie tablic informujących o dofinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej przy zrekultywowanych składowiskach.

Prace rekultywacyjne na składowiskach prowadził Zakład Techniki Ochrony Środowiska FOLEKO Sp. z o.o. ze Świdnicy, nadzorowany przez Inżyniera Kontraktu – Przedsiębiorstwo Usługowo- Projektowo- Handlowe „AMM Instalacje” Adam Kukiełka z Puław, zaś Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. z Kielc prowadziło monitoring składowisk w okresie prac rekultywacyjnych.

Realizacja rzeczowa projektu trwała od sierpnia 2012 r. do 30 września 2014 r. na terenie składowisk należących do gminy Kaliska (miejscowość Strych), gminy Karsin (miejscowość Osowo), gminy Liniewo (miejscowość Liniewskie Góry), gminy Lubichowo (miejscowość Bietowo), gminy Osieczna (miejscowość Osówek), gminy Osiek, gminy Skarszewy, miasta Skórcz, gminy Smętowo Graniczne (miejscowość Bobrowiec), miasta Starogard Gdański (miejscowość Linowiec) oraz gminy Zblewo; w jej wyniku zrekultywowano łącznie niemal 20 ha.

Osówek - gmina Osieczna (składowisko po rekultywacji)
Linowiec – gmina Starogard Gdański (składowisko po rekult)