Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "Stary Las" działa w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Rejestracja: 

KRS 0000177882, prowadzony przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego..