Dokumenty dotyczące Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

  1. Uzgodnienia regulaminu PSZOK
  2. Regulamin PSZOK
  3. Załącznik nr 1 do PSZOK