W ramach projektu „Edukacja ekologiczna mieszkańców Regionu południowego projektu pn. „Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”””, odbędzie się cykl imprez plenerowych – festynów ekologicznych pod nazwą „Zielona moc” oraz zostaną wybudowane place zabaw i oklejone przystanki autobusowe treściami ekologicznymi.

Zapraszamy do udziału w festynach ekologicznych.

Więcej informacji na stronie:
www.zielonamoc.info
Zielona moc – facebook
Zakładowy facebook

Poniżej prezentujemy nadchodzące wydarzenia.