Przetwarzamy odpady komunalne

Przyjmujemy ok. 65 tys. ton
odpadów rocznie.

Celem funkcjonowania Zakładu jest uporządkowanie gospodarki odpadami
na terenie wszystkich 20 gmin, będących jednocześnie udziałowcami ZUOK.

Spółka

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zawiązana w dniu 30 czerwca 2003 r. W dniu 5 listopada 2003 roku Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000177882.

Obecnie ZUOK jest jedną z instalacji składających się na sieć Instalacji Komunalnych w Województwie Pomorskim. Od 1 lipca 2012 roku Zakład przetwarza odpady komunalne z terenu 20 gmin będących jednocześnie udziałowcami Zakładu: Bobowo, Czarna Woda, Kaliska,Karsin, Kościerzyna (miasto i gmina), Liniewo, Lubichowo, Nowa Karczma, Osieczna, Osiek, Przywidz, Skarszewy, Skórcz (miasto i gmina), Smętowo Graniczne, Stara Kiszewa, Starogard Gdański (miasto i gmina), Zblewo, zamieszkałych łącznie przez niecałe 196 tys. mieszkańców.

Zakład jest zlokalizowany 4,5 km na zachód od Starogardu Gdańskiego, w miejscowości Stary Las. W ramach Zakładu funkcjonują m.in. sortownia, instalacja biologicznego przetwarzania odpadów, kompostownia typu KNEER, punkt przerobu odpadów wielkogabarytowych oraz rozdrabniania gruzu, kwatera składowa, kwatera mineralizacji oraz podczyszczalnia ścieków. Instalacja przyjmuje około 65 tys. ton odpadów rocznie. Zakład powstał dzięki współpracy gmin oraz dofinansowaniu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Celem funkcjonowania Zakładu jest uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie wszystkich 20 gmin, będących jednocześnie udziałowcami ZUOK.

Do zadań zakładu należy:
– przyjmowanie odpadów komunalnych dostarczanych przez wyspecjalizowane firmy
– z całego regionu południowego,
– przetwarzanie przyjętych odpadów,
– odzyskiwanie surowców i ich sprzedaż na rynku wtórnym,
– tymczasowe magazynowanie odpadów niebezpiecznych i ich przekazywanie do wyspecjalizowanych Zakładów.

Praca

Dziękujemy za zainteresowanie pracą w ZUOK „Stary Las” Sp. z o.o. Informujemy, iż w chwili obecnej nie posiadamy wolnych miejsc pracy.

PSZOK

PSZOK czyli punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, do którego mieszkańcy mogą oddawać nieodpłatnie odpady komunalne selektywnie zebrane.
 PSZOK jest czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 7-20.

Obecnie z PSZOK zlokalizowanego w ZUOK mogą korzystać mieszkańcy następujących gmin: Miejska Starogard, Gmina Starogard, Zblewo,, Czarna Woda, Osiek, Osieczna.
Warunki i rodzaje przyjmowanych odpadów określają regulaminy PSZOK.

PROJEKTY

KompoSTAR®

Obecnie ZUOK ubiega się o zezwolenie na wprowadzenie do obrotu produktu powstałego z odpadów biodegradowalnych pod nazwą kompoSTAR®

kompoSTAR® jest środkiem poprawiającym właściwości gleby poprzez jej wzbogacanie w substancję organiczną i składniki pokarmowe takie jak: azot, fosfor oraz potas. Przeznaczony będzie do stosowania na gruntach ornych, pod wszystkie rośliny uprawy polowej oraz do rekultywacji zdegradowanych gruntów rolnych. Będzie można go stosować w uprawie roślin ozdobnych oraz do zakładania trawników.